Nivell superior de català (C2)

preparació per a l’examen CIFALC

oct. 04 2019

3. avaluació

Posted in |

 

L’avaluació final del curs de nivell superior de català (C2) és la nota obtinguda a la prova de la CIFALC (Apte o bé No apte).

 

Informació sobre els criteris de correcció de cada àrea i de les tasques que es duen a terme durant el curs:

1. Criteris d’avaluació del nivell superior de català (C2) CIFALC

2. Criteris de correcció de l’àrea 1 (text explicatiu/descriptiu i argumentatiu)

3. Criteris de correcció de l’àrea 2 (síntesi i transformació d’un text oral)

4. Criteris de correcció de l’àrea 4 (expressió oral)