Nivell superior de català (C2)

preparació per a l’examen CIFALC

juny 28 2018

4. sessions virtuals (juliol)

Posted in |

1a sessió:
cropped-cropped-pajarites.jpg

– Presentació de l’acció formativa i dels diferents aspectes que cal tenir en compte per tal que aquesta formació sigui satisfactòria.

– Presentació del model d’examen (descripció, estructura, barems i model d’examen).

– Presentació de l’itinerari de gramàtica.

– Presentació de la síntesi i transformació d’un text oral, corresponent a l’àrea 2 de l’examen, en què es valoren les habilitats de comprensió oral i d’expressió escrita. Activitat conjunta, a classe, a partir d’aquest àudio.

 

– Activitats d’avaluació continuada:
1) Autoavaluació general del nivell fent l’àrea 3 (gramàtica i vocabulari) del model de prova de la CIFALC; a continuació, feu-ne la comprovació amb el model de correcció
2) Itinerari d’aprenentatge de gramàtica (autocorrectiu)
3) Itinerari d’aprenentatge de síntesi i transformació d’un text oral
4) Tasca de síntesi i transformació d’un text oral (àudio)

 

2a sessió:
cropped-cropped-pajarites.jpg

– Presentació de l’itinerari d’aprenentatge de lèxic.

– Presentació dels textos argumentatius (característiques i estructura), corresponent a l’àrea 1 de l’examen, en què es valoren les habilitats de comprensió escrita i d’expressió escrita, a partir de les recomanacions i l’activitat conjunta de la proposta didàctica).

 

– Activitats d’avaluació continuada:
1) Itinerari d’aprenentatge de lèxic (autocorrectiu)
2) Itinerari d’aprenentatge de textos argumentatius
3) Tasca de textos argumentatius
4) Itinerari d’aprenentatge de l’expressió oral, corresponent a l’àrea 4 de l’examen, en què es valoren les habilitats de comprensió escrita i expressió oral.

 

3a sessió:
cropped-cropped-pajarites.jpg

– Pràctica de l’expressió oral (cas 1, cas 2, cas 3, cas 4, cas 5).

– Presentació dels textos expositius i/o descriptius, corresponent a l’àrea 1 de l’examen, en què es valoren les habilitats de comprensió escrita i d’expressió escrita, a partir de les recomanacions de la proposta didàctica.

 

– Activitats d’avaluació continuada:
1) Nou model d’àrea 3 (que se us enviarà pocs dies abans de la quarta sessió)
2) Itinerari d’aprenentatge de textos expositius i/o descriptius
3) Tasca de textos expositius i/o descriptius (a escollir entre ressenya, informe proposta i correu electrònic formal)

 

4a sessió:
cropped-cropped-pajarites.jpg

– Pràctica de l’expressió oral (pendent).

– Pràctica de l’àrea 3 (gramàtica i lèxic) del nou model de prova, corresponent a coneixements gramaticals i de lèxic.

– Tancament de la formació (repàs general de dubtes pendents).

 

 * * *