Nivell superior de català (C2)

preparació per a l’examen CIFALC

oct. 04 2019

1. presentació

Posted in |

Aquest és el blog de preparació per a l’alumnat dels cursos semipresencials de nivell superior de català preparatoris per a l’examen CIFALC (Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya) del Servei de Llengües de la UAB.

Hi trobareu la proposta didàctica (2. proposta didàctica),  els criteris d’avaluació de cada competència (3. avaluació), la programació de tota la formació (4. sessions presencials), i els recursos i materials necessaris per al bon desenvolupament de l’aprenentatge (apartats 1 i 2 de la columna central del bloc).

Així mateix, també s’informarà, des de la Pàgina d’inici, de totes les novetats i incidències que afectin qualsevol aspecte de la formació (dels períodes d’inscripció a les proves orals, per exemple).

Finalment, cada professor disposa d’un espai privat que fa servir per a les particularitats de cadascun dels grups que tutoritza (AA, AE, AS, ET i ML).