Ajornament convocatòria CIFALC (17 d’octubre de 2020)

 

Avui heu rebut el correu del Servei de Llengües en què se us informa que, per motius de seguretat sanitària, la convocatòria CIFALC del mes de juny s’ajorna fins al dissabte 17 d’octubre de 2020 (sempre que les condicions ho permetin) o a qualsevol altra convocatòria programada en el curs acadèmic 2020-2021. L’Administració del Servei de Llengües es posarà en contacte amb vosaltres, més endavant, per informar-vos sobre el procediment de reserva de plaça a la convocatòria.

La docència, però, manté els calendaris establerts i, per tant, finalitzarà a finals del mes de maig, amb les adaptacions que cada docent ha aplicat a la situació de confinament. Us animem, malgrat els maldecaps que aquest ajornament de l’examen us pugui generar, a aprofitar al màxim aquest darrer mes de formació.

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

El confinament s’allarga i el curs s’hi adapta

 

La UAB ha suspès definitivament les activitats docents presencials d’aquest semestre. En el nostre cas, això significa que les quatre sessions presencials pendents (dues al mes d’abril i dues al maig) les durem a terme a través del zoom mantenint el mateix calendari.

L’experiència de la videoconferència d’aquesta mateixa setmana (en què vau participar la gran majoria dels alumnes dels dos grups de C1) va ser molt positiva i tenim la impressió que podem assegurar que l’aprofitament del curs no ha de patir gaire per aquesta absència de presencialitat. En aquest sentit, us volem avançar que, amb posterioritat a cada sessió, penjarem al blog un enregistrament complet en format vídeo que permetrà, als possibles absents, el visionat en diferit de totes les activitats conjuntes que hi realitzarem.

Pel que fa a la convocatòria oficial de la CIFALC (prevista per a la primera quinzena de juny), tot i que encara no en tenim cap comunicació oficial, tot fa pensar que es podria ajornar uns dies o setmanes. De seguida que en tinguem informació, us la trametrem (ja que pot afectar els terminis de matrícula a l’examen, en principi establerts per al mes de maig).

Us encoratgem a seguir el vostre aprenentatge en aquestes condicions adaptades i estem a la vostra disposició per a qualsevol incidència que el pugui alterar. Salut i ànims!

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Adaptació de la segona sessió presencial del curs

 

Atesa la situació de confinament de la població, la segona sessió presencial del curs que s’havia de dur a terme durant aquesta setmana ha quedat suspesa.

Cada tutora o tutor està adaptant les activitats previstes per tal que es puguin dur a terme amb el màxim d’aprofitament possible, i així ho està comunicant als seus alumnes.

Més endavant, i a mesura que la Universitat prengui noves mesures relacionades amb el confinament, us anirem informant de l’adaptació del desenvolupament del curs.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Juny de 2020: pròxima convocatòria CIFALC

 

Benvingudes i benvinguts a una nova preparació per a obtenir l’acreditació de nivell suficiència (C1) de llengua catalana. Ja està oberta la matrícula (a la secretaria del Campus de la UAB) de la nova edició d’aquest curs semipresencial que s’iniciarà a començaments de març.

Diu el MECR que les persones que són capaces de:

comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i reconèixer-ne el sentit implícit
– expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions
– utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals
– produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostrar un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió

tenen un coneixement de suficiència d’una llengua (C1).

Durant aquesta formació repassarem i reforçarem quan calgui el domini d’aquestes destreses. La nostra proposta es fonamenta en la pràctica (reflexiva, detallada i contrastada) de les diverses expressions escrites i orals que s’hauran de produir amb èxit en la prova del juny vinent.

Animeu-vos i apunteu-vos-hi!

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Examen escrit: dissabte 8 de febrer

Podeu consultar tota la informació oficial i actualitzada sobre la convocatòria de l’examen de nivell suficiència (C1) a la pàgina de la Unitat d’Avaluació i Certificació del Servei de Llengües.

* * *

Horaris i aula:

L’examen escrit del nivell suficiència de llengua catalana (C1) del dia 8 de febrer de 2020 començarà a les 9.30 h i s’acabarà a les 13.30 h, i es durà a terme a l’aula P3 de la Facultat de Lletres i Psicologia.

S’accedirà a l’aula per l’entrada principal de la Facultat de Lletres. Podeu consultar el mapa del campus (la Facultat de Lletres i Psicologia està senyalitzada amb el número 10). Un cop dins, heu de seguir els cartells d’avís que us conduiran a l’aula de Suficiència:

Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 581 13 25.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Pla de treball 5 (de la 5a a la 6a sessió)

 • Morfologia i sintaxi: Pronoms relatius.

 

 • Ortografia. Recordeu que podeu repassar els continguts d’ortografia treballats fent algun dictat en línia de l’aspecte que més us costa.

 

 • No us oblideu que també teniu materials diversos per repassar i ampliar el vocabulari. Podeu consultar-los a la pàgina Material didàctic (apartats 4 i 5). Tenen el model de correcció corresponent.

 

 • Expressió escrita complementària: podeu redactar qualsevol de les propostes de tasca que hi ha a la pàgina Material didàctic (apartat 3).
Publicat dins de General | Deixa un comentari

Informacions sobre la prova oficial de la CIFALC

Us informem que ja us podeu matricular a la convocatòria de la prova oficial de suficiència de febrer 2020:

Matrícula per a alumnat inscrit a un curs de català: del 8 de gener al 20 de gener.

Lloc de la matrícula: Secretaria del Servei de Llengües, edifici B4.

Preu de l’examen
Persones que han fet un curs de català al Servei de Llengües:
Alumnat i personal de la UAB: 50 €
Altres col·lectius: 75 €

Recordeu que el període de reserva d’hora per a la part oral i escrita de l’examen és del 22 al 29 de gener.

L’aplicació informa de les aules on es fan les diferents proves.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Pla de treball 4 (de la 4a a la 5a sessió)

 

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Pla de treball 3 (de la 3a a la 4a sessió)

 • Prepareu la intervenció oral que practicarem durant la propera classeCal que trieu una de les dues situacions comunicatives que es proposen a la tasca 2, pàgina 22 del model d’examen de nivell de suficiència. Teniu 10 minuts per llegir l’enunciat de la tasca i fer-vos un guió de la intervenció.
 • Morfologia i sintaxi. Verbs irregulars (repàs). Feu/Acabeu les activitats de pràctica de verbs irregulars. Autocorregiu-vos-les amb el model de correcció. Porteu els dubtes preparats per a la propera classe.
 • Morfologia i sintaxi: Preposicions.
  • Curs de llengua catalana. Nivell C . Presentació teòrica (pàg. 133-140) i activitats (pàg. 141-143). Model de correcció: pàg 277-278.
  • Itineraris d’aprenentatge. Preposicions
  • Parla.cat
   • Suficiència 3. Unitat 2. El paradís perdut
   • Bloc 1. Perífrasis de probabilitat (1.7). Canvi i caiguda de les preposicions àtones (1.8, 1.9). Vocabulari: frases fetes i expressions (1.10).
   • Bloc 2. Perífrasis de probabilitat (2.5).
 • Morfologia i sintaxi: Conjuncions .
  • Curs de llengua catalana. Nivell C . Presentació teòrica (pàg. 144-149) i activitats (pàg. 150-151). Model de correcció: pàg 280.
  • Itineraris d’aprenentatge. Conjuncions
  • Parla.cat
  • Suficiència 2. Unitat 3. Sóc un geni!
   • Bloc 1. Els usos de com, com a, fins, fins a i cap (1.5).  Vocabulari dels aparells (1.11). Locucions de finalitat: perquè, per tal que, a fi de (1.12).
   • Bloc 2. Verbs: la correlació de temps verbals en les expressions de probabilitat(2.5). Conjuncions concessives: malgrat que, per bé que, encara que (2.12).
  • Unitat 3. Suficiència 3.  El bon veí, ben lluny d’aquí
   • Bloc 1. Argumentacions. Tipus d’arguments (1.9). Ús dels connectors en les opinions (1.11).  Sinó/si no (1.14). Conjunció que (1.15).
 • Ortografia: accentuació i dièresi. Podeu repassar aquest contingut amb els dictats en línia i també amb qualsevol dels materials que utilitzeu per treballar la morfologia i la sintaxi.
Publicat dins de General | Deixa un comentari

Pla de treball 2 (de la 2a a la 3a sessió)

 • Morfologia i sintaxi. Verbs irregulars.
  • Itineraris d’aprenentatge. El verb
  • Curs de llengua catalana. Nivell C . Presentació teòrica (pàg. 83-96) i activitats (pàg. 97-101). Model de correcció: pàg 268-270.
  • Parla.cat.
   • Suficiència 2. Unitat 1 La moda és el que a mi m’acomoda!
    • Bloc 1. Sinònims i antònims (1.5, 1.6);  precisió lèxica (1.8); vocabulari i frases fetes relacionades amb el món del tèxtil (1.10, 1.11); paraules polisèmiques (1.12).
    • Bloc 2.  Ordres afirmatives i negatives, l’ús de l’imperatiu i el present de subjuntiu (2.8); l’ús de cap, enlloc, gens, mai, ningú, res  en sentit positiu i negatiu (2.14); l’ús de la partícula pas (2.15, 2.16); l’ús del gerundi (2.18, 2.19)
   • Suficiència 2. Unitat 5. A més doctors, més dolors!
    • Bloc 1. Verbs. Participis irregulars (1.5); verbs de la segona conjugació amb interferències de la tercera (1.8).
    • Bloc 2. Pronoms i determinants indefinits: cadascú, cadascun, la resta… (2.4). Marcadors textuals  (2.8).

Abans de treballar els verbs irregulars comprova que ja domines la conjugació dels verbs regularsmodel de correcció de la conjugació regular
.

 • Expressió escrita 2. L’article d’opinió. Redacteu l’article d’opinió que es proposa al model de prova (pàgina 7).  Abans consulteu el document de presentació de l’article: característiques i model.
  .
 • Ortografia. Vocalisme àton: a/e  i  o/u en síl·laba àtona. Podeu treballar-los amb els dictats en línia.
Publicat dins de General | Deixa un comentari