3. Tractaments protocol·laris

 

Els tractaments protocol·laris són títols de cortesia que es donen a una persona per la seva dignitat, autoritat, càrrec o categoria social. En el llenguatge administratiu, els tractaments s’han mantingut moltes vegades d’una manera abusiva i més per inèrcia que no pas per necessitat.

Les característiques del llenguatge administratiu modern són la concisió, la claredat i el to democràtic; això fa que totes les administracions actuals tendeixin a suprimir els tractaments de la documentació administrativa quotidiana i els reservin per als documents solemnes o de tipus protocol·lari (per exemple, en la invitació i el saluda).

Generalment, en els documents escrits, els tractaments protocol·laris es poden mantenir en les dades del destinatari, però cal suprimir-los sistemàticament dins el text.

 

Normes d’ús (extretes del recurs Autoaprenentatge de llenguatge jurídic, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya):

Malgrat que hi ha qui considera que seria més natural col·locar el tractament amb el càrrec i no amb el nom de la persona, s’ha d’escriure com s’ha fet tradicionalment: tractament + nom i cognom/s, càrrec (Honorable Senyor Josep Maria Vallès, conseller de Justícia), o bé càrrec, tractament + nom i cognom/s (el conseller de Justícia, Honorable Senyor Josep Maria Vallès).

Les abreviatures dels tractaments s’han d’escriure amb majúscula inicial. Pel que fa al tractament de senyor/a, que és el general que tenim totes les persones, cal recordar que quan apareix sencer s’escriu amb minúscula; quan apareix abreujadament s’escriu amb majúscula inicial (Sr. Sra.); però quan és un element d’un altre tractament s’ha d’escriure sempre amb majúscula inicial.Il·lustre Senyora (Il·ltre. Sra. / I. Sra.)

Quan el càrrec l’ocupa una dona, s’ha d’escriure la forma femenina del tractament. En el cas que no coneguem si el càrrec l’ocupa un home o una dona, hem d’utilitzar el masculí amb valor genèric.

Cal emprar sempre el tractament protocol·lari superior en els casos d’aquelles persones que tenen un tractament protocol·lari vitalici o una condecoració honorífica i que ocupen un càrrec amb un tractament diferent.

A un expresident del Parlament de Catalunya que és diputat, li correspon Molt Honorable Senyor , i no Il·lustre Senyor.
En els altres casos de les persones que ocupen càrrecs amb tractaments diferents, cal emprar la forma del càrrec en virtut del qual ens hi adrecem en aquells moments.

Per a un degà del Col·legi de Procuradors de Barcelona que sigui alhora president del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya, emprarem Il·lustríssim Senyor o Excel·lentíssim Senyor, segons que ens hi adrecem com a degà del Col·legi de Barcelona o com a president del Consell de Col·legis de Catalunya.

Tractaments protocol·laris més usuals a Catalunya
Tractaments protocol·laris a la universitat
Nomenclatura oficial de la UAB

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Si us plau, demostra que no ets un robot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.