Arxiu de la categoria: Recursos

Com Comunicar: recursos en occità

Una de les línies prioritàries de la convocatòria d’ajuts Interlingua 2017 era l’elaboració de recursos en occità, per tal de potenciar l’ús i el coneixement d’aquesta llengua, oficial a Catalunya, d’acord amb la Llei de l’occità, aranès a l’Aran.

A la UAB vam sol·licitar un ajut per traduir a l’occità, en la variant aranesa, quatre materials del recurs Com Comunicar: les rúbriques d’avaluació i els consells per millorar la comunicació oral i escrita. Podeu consultar el Com Comunicar, amb els materials en aranès ja incorporats a l’enllaç següent:

https://www.upc.edu/slt/comcomunicar/

El Com Comunicar és un recurs elaborat per la UAB, la UPC i la UdG.

Marta Estella

XarxaMOOC

La Universitat d’Alacant llança un projecte, XarxaMOOC, dins el marc de la Xarxa Vives d’Universitats, orientat a formar futurs estudiants del sistema universitari català en el llenguatge d’especialitat. Hi estem en contacte per promoure el projecte i col·laborar-hi.

XI Jornada de la SCATERM «La terminologia en el món educatiu»

planeta

Divendres i dissabte passat va tenir lloc l’XI Jornada de la SCATERM, titulada «La terminologia en el món educatiu», a la seu del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats. Al llarg d’un programa prou extens, es va reflexionar sobre el paper de la terminologia en la transmissió i l’adquisició del coneixement especialitzat i, alhora, es va oferir als professionals de l’ensenyament recursos, eines o estratègies per a millorar la docència per mitjà de la terminologia.

Alguns dels recursos o projectes de què es va parlar poden ser interessants per a vosaltres i us en volia fer cinc cèntims.

Lèxic obert flexionat de català

Aquesta eina neix amb la finalitat de respondre moltes de les preguntes que sorgeixen quan es treballa amb textos en català, com per exemple: quin és el gentilici per a Àustria?, quantes síl·labes té intuïció?, quin substantiu s’utilitza per denominar l’acció del verb aclucar?, de quina llengua prové el manlleu afrikaans?

A banda, incorpora una eina d’ajuda per elaborar mots encreuats en català.

Diccionari descriptiu de la llengua catalana

Pot ser una eina molt útil per trobar exemples (context d’ús d’una paraula), usos de règims verbals, les conjugacions en els diferents dialectes, etc. Per entrar-hi us hi heu de subscriure (la subscripció es fa al moment).

Diccionari de dubtes del català oral

Aquest diccionari conté més de 2.600 entrades, la pronúncia de les quals es pot consultar en les principals varietats del català: el català central, el mallorquí i el rossellonès (bloc oriental), i el català nord-occidental i el valencià (bloc occidental). Cada entrada inclou l’exemple de la pronunciació recomanada en cadascuna d’aquestes varietats i també la norma ortoèpica, a més d’altres remarques.

Projecte Jugant a definir la ciència

Aquest grup de recerca de l’IULA ofereix recursos per a treballar el lèxic d’especialitat a l’escola però des d’una metodologia molt original: partint del material elaborat pels mateixos infants. En general, els diccionaris per a infants estan elaborats per persones adultes i s’hi intenta imitar l’estil de les criatures, adaptar les definicions i fer-les més senzilles. La majoria d’aquests diccionaris són per a infants de més de 10 anys. El grup de l’IULA, en canvi, va partir inicialment de les definicions recollides en tres escoles i a les classes de primer i segon de bàsica. Es van escollir cent paraules del món de la ciència (aigua, mort, foc, telèfon, termòmetre, etc.) i cada criatura en va fer una definició i un dibuix (a dalt podeu veure un dibuix de la terra i a sota un dibuix per il·lustrar el verb votar). A partir de totes les definicions de la mateixa paraula, es van seleccionar les informacions correctes i es va elaborar una definició col·lectiva. Així es va crear el Petit diccionari de ciència. El projecte continua a través del Club Lèxic i hi poden participar totes les escoles que vulguin.

Espero que tingueu temps per fer-hi un cop d’ull!

Heura Marçal

votar

 

 

Les journées CLE formation

El viernes 4 y el sábado 5 de mayo asistimos Mercè Oliva y yo a las “Journées Clé de Formation” en Barcelona, en el Instituto Francés. Una formación ¡gratuita ¡ cuyo tema era Les interactions à l’heure du numérique.

No hubo mucho destacable sobre formación digital pero siempre se encuentran “perlas” en este tipo de Jornadas.

La más valiosa fue descubrir a Christine Vaufrey de cuyo recorrido podéis tener una idea a través del enlace a su blog. Es una de las participantes activas del sitio  ThotCursus que aunque es un sitio privado ponen todos sus artículos en abierto a las 4 semanas de su publicación. Un sitio muy recomendable para la formación (de profesores idiomas, en tecnología, en didáctica, en metodología) a lo largo de la vida.

Su conferencia sobre formación inicial y continua con el WEB 2.0 iba orientada a enseñantes (no a aprendices) y destacó la importancia del trabajo en red, formando parte de las redes sociales para formadores entre las que destacó Diigo  como muy interesante por la posibilidad de indexar los sitios y crear listas (que Delicious no permite) de formar grupos así como poner los enlaces a nuestros trabajos si los hacemos en GoogleDocs, con lo que todo se encontraría en la misma plataforma.

Ingresar en alguna comunidad profesional que nos interese como  Apprendre 2.0  o  P2PU (una comunidad de aprendizaje en línea en español, inglés y francés) para formarse y contribuir con nuestros artículos, ideas, pistas… a espacios de publicación que creen red. Otra red social es  Twiducate  en la que podemos formar grupos cerrados con los alumnos o con colegas.

Identificar los mejores blogs especializados en el tema que nos interesa y suscribirse al canal con iGoogle o Netvibes. Nos recordó la fantástica plataforma que tienen los profesores de francés de Rumanía VizaFle  Seguro que hay sitios tan completos para todos los idiomas, hay que encontrarlos y seguirlos, son una mina de recursos y de ideas.

Apuntarse a algún grupo de discusión en línea (del tipo de #Edchat, para francés nos aconsejó el de #Claved)

Naturalmente nos advirtió de los riesgos de la dependencia y de la fatiga que esta vida en red nos puede causar: un profesor conectado a redes sociales profesionales (retwiteando enlaces a las 11 de la noche de un sábado por ejemplo) debería buscar ayuda porque lo que tiene se llama “adicción” y una necesidad patológica de reconocimiento, y en la red siempre hay alguien dispuesto a dártelo (Christine dixit).

La otra “perla” no tuvo nada que ver con la red sino con algo tan tradicional como el fomento de la lectura. Sí, la lectura, en cualquier soporte, de cualquier género, pero la lectura como algo fundamental en la formación del individuo. Pero esto formará parte de otra entrada de blog.

Y eso sí les croissants beurre, délicieux!

Projecte Grimm

Els germans Grimm

Aquest any 2012 es celebra el bicentenari de la publicació dels reculls de contes dels germans Grimm, i la federació europea de narradors (FEST) es va proposar de filmar narracions de contes de Grimm perquè tothom pogués escoltar-los i veure’ls en moltes versions i en llengües diverses.

Els videos es pengen en un blog i en un canal específic de You Tube:

Lluc
Unitat de Terminologia

Actualització i publicació de la ‘Guia per a l’ús no sexista del llenguatge a la UAB’ i traducció al castellà

El Servei de Llengües de la UAB ha actualitzat la Guia per a l’ús no sexista del llenguatge a la Universitat Autònoma de Barcelona i n’ha fet la traducció al castellà per encàrrec de l’Observatori per a la Igualtat i amb el finançament de l’Institut Català de les Dones. Les dues versions s’han publicat en format de llibret i també en format digital.

El document, elaborat pel Servei de Llengües de la UAB amb la participació d’Heura Marçal, Fiona Kelso i Mercè Nogués, ha estat actualitzat respecte a la primera versió de 2008, incorporant-hi especialment els principis generals de l’Acord sobre l’ús no sexista de la llengua fet públic el 2010 (Parlament de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Universitat de Barcelona i Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades). D’altra banda, també se n’ha fet la traducció al castellà per aconseguir la màxima difusió possible i poder oferir aquesta eina no només al personal de la UAB sinó també a la resta d’universitats i institucions de l’Estat espanyol i dels països iberoamericans que puguin estar-hi interessades.

La finalitat de la guia és proporcionar a la comunitat universitària una eina per a evitar l’ús sexista del llenguatge a l’hora d’elaborar textos en anglès, català o castellà. Amb aquest document també es pretén complir la mesura 1.4 del Segon pla d’acció per a la igualtat entre dones i homes a la UAB: “Considerar la perspectiva de gènere en totes les publicacions de la Universitat, fent atenció a utilitzar un llenguatge no sexista”.

Per a aconseguir aquests objectius, la guia ofereix un conjunt de recursos i estratègies en català, castellà i anglès per a usar formes lingüístiques que no excloguin les dones. El document s’estructura en dos apartats principals: recursos per a l’ús no sexista del llenguatge (ús de la forma femenina, formes genèriques i altres expressions, formes dobles, canvis de pronoms, canvis mínims de redacció) i estereotips (ús asimètric dels cognoms i dels tractaments, i altres asimetries; adjectius i noms amb diferent valor semàntic si es refereixen a homes o a dones; pressupòsits).

Podeu descarregar la Guia per a l’ús no sexista del llenguatge a la UAB clicant a aquest enllaç.

WiFi a l’aulari central

Ens han comunicat que, tal i com havíem demanat fa temps, s’ha dotat l’aulari central de cobertura WiFi de manera generalitzada.

Han creat una anella WiFi instal·lant-hi antenes en diverses aules, de manera que el radi d’acció abasti la totalitat de l’espai. Només cal tenir en compte que la potència del senyal que arriba al nostre equip des d’aquestes antenes disminueix a mesura que ens allunyem i, per tant, hi haurà zones amb diferent qualitat de cobertura. Al mateix temps, l’ample de banda que ofereix cada antena es reparteix entre les connexions actives en cada moment, per la qual cosa, com més equips hi hagi accedint a internet mitjançant la connexió WiFi, més lenta resultarà la navegació.

Pel que fa als passadissos, no hi trobareu cap antena, però la configuració de l’anella WiFi fa que el senyal també hi arribi. Malgrat tot, és possible que si ens hi dediquem, puguem trobar alguna (petita) zona fosca.

Bé, en resum, el fet important és que ara ja es pot treballar amb altres ordinadors que el de la taula del professor en les aules de l’aulari central que utilitza regularment el Servei de Llengües.

COMComunicar: un nou recurs del Servei

ComComunicar
Ja es pot consultar COMComunicar, un recurs de suport per al professorat universitari que ha d’avaluar presentacions orals dels estudiants. És un recurs que hem elaborat conjuntament amb el servei lingüístic de la UPC, i ha estat finançat per la convocatòria NORMA del Comissionat per a Universitats i Recerca.

Marta E