Arxiu de la categoria: Congressos, jornades i actes

Congrés d’ACLES a Jaén

Del 4 al 6 de juliol va tenir lloc l’XI Congrés d’ACLES, a la Universitat de Jaén, i també es va fer una assemblea extraordinària de l’Associació per modificar els estatuts,  una trobada dels grups d’interès (Formació del PAS, EMI i Direcció i Gestió de Centres) i una reunió intermitent del Comitè Executiu durant els dies del congrés.

El lema del congrés era Mediación, Interculturalidad e Internacionalización en Casa. La conferència plenària d’inauguració va anar a càrrec de Brian North, que va presentar el concepte de mediació tal com es descriu al volum complementari del MECR i com la mediació de conceptes, de textos i de la comunicació s’ha traslladat als nous descriptors. A la conferència de cloenda, Nick Saville va explicar el treball que fa ALTE.

La mediació va ser una de les línies de treball del congrés. De les comunicacions presentades en aquest àmbit, en destaco la que van presentar Kathy Barry i Dankmute Pohl, de la Universitat de Girona, The old, the new and the mediated. Developing CEFR-based mediation tasks for foreign language classrooms. Va crear debat entre els assistents el fet que a les tasques que fan els alumnes a les seves classes d’anglès i alemany incorporin llengües que no són les llengües objecte d’aprenentatge; concretament, en les tasques que van presentar, el català i algunes llengües d’origen – heritage languages. Podeu descarregar-vos el full de mà, que inclou aquestes tasques com a annex. Deixo també el full de mà que va donar Brian North al seu taller sobre mediació.

Una altra de les línes va ser la internacionalització a casa. María Naranjo i Peter Hooworth, de la UPF, van presentar-hi el mínor en Plurilingüisme d’aquesta universitat, que poden obtenir els estudiants que acreditin un B2 en una L3 i, a més, 20 crèdits en altres idiomes. També van explicar el programa Campus plurilingüe, consistent a oferir cursos setmanals de 20 h al mes de juliol que permetin iniciar-se en altres idiomes que l’anglès, a un preu reduït. Segons van explicar, ha estat una iniciativa que ha tingut molt èxit.

Dins la línia d’avaluació i certificació, Susana Llorián, de la UCM, va presentar els resultats d’una recerca que tenia com a objectiu demostrar que els exàmens d’espanyol de llengua general no permeten discriminar adequadament els estudiants no hispanòfobs que poden comprendre bé una classe magistral en espanyol dels que no poden fer-ho i va defensar la necessitat de disposar d’exàmens d’espanyol específics per a l’àmbit universitari.

Durant el congrés també es van presentar els resultats preliminars d’un qüestionari que ACLES va enviar a totes les universitats de l’Estat per veure quin seguiment fan del Documento marco de política lingüística para la internacionalización del sistema universitario español, aprovat per la CRUE. Aquests primers resultats mostren que un 60% de les universitats demanen un nivell B1 o B2 per obtenir el títol, tot i que hi ha diverses vies per acreditar el nivell; que entre les universitats públiques que tenen el requisit, la majoria demanen un B1, mentre que en les privades els percentatges de B1 i B2 són molt similars; que només un 16% d’universitats demana que el PDI que fa docència en anglès acrediti un C1; que un 65% d’universitats ofereixen formació per al PDI que ha de fer docència en anglès, tot i que no sempre tenen personal propi que pugui impartir aquesta formació, i que un 80% d’universitats té plans de formació lingüística per al PAS, tot i que només el 60% identifica a la RLT els llocs de treball en què es necessita el coneixement d’una llengua estrangera.

Per part del Servei de Llengües, l’Eulàlia hi va presentar el pòster Learning Catalan: between mobility and integration, i el Francesc i jo mateixa, la comunicació La nomenclatura oficial de la UAB: luces y sombras en la creación de unaherramienta de estandarización, implantación de calidad e internacionalización.

Marta Estella

 

TESOL 2019

La Vicki i jo vam tenir l’ oportunitat d’ assistir al congres TESOL del 8 al 10 de Marc de  2019 a Oviedo. Entre les xerrades i tallers interessants destaquem la conferència de David Marsh, English Language Teaching & Learning: Change of age or age of change?  sobre com les noves teconologies estan transformant l’aprenentatge de llengues estrangeres  i canviant els habits dels aprenents  i el que cal fer com a professors per adaptar-nos a aquests canvis i la de David James, Music and Simple Technology to Promote Pronunciation Rhetoric and Fun.

D’ altra banda també vam poder impartir el taller How effective roles and relationships in the classroom can promote flexibility and autonomy in language learning amb una audiència d’uns 20 professors de primària, secundària i universitat que van participar de forma molt entusiasta i van ajudar a crear una atmosfera de col.laboració molt engrescadora.

El taller va tractar quatre temes principals que considerem essencials per crear un entorn d’ aprenentatge òptim::

– El rol del docent i de l’alumne dins de l’aula

– Gestió de classe

– Com fomentar l’autonomia dels aprenents

-Formació i autoreflexió dels aprenents i els docents

 

Teresa i Vicki

2º Encontro de Línguas Ibéricas

Els dies 3 i 4 d’octubre va tenir lloc el Segundo Encontro de Línguas Ibéricas. Conferências Internacionais de Linguística, a la Universidade da Beira Interior (Covilhã, Portugal).

L’Encontro seguia tres eixos:
1. Gènesi i desenvolupament de les llengües ibèriques.
2. Ensenyament de les llengües ibèriques com a llengua estrangera o segona.
3. Ensenyament de les llengües ibèriques a l’era digital.

Vaig participar en el tercer dels eixos amb la presentació Ferramentas para a aprendizagem de línguas (uma app sobre intercompreensão de línguas românicas e um vídeo sobre estereótipos culturais portugueses), en què vaig parlar de l’app que vam desenvolupar ja fa uns anys i que seria bo reformular, Falsos Amics, i el vídeo Pensar els estereotips. Com diu que són els portuguesos?.

La presentació de les eines desenvolupades pel Servei de Llengües va tenir una molt bon acolliment i ens van felicitar per la feina feta.

De les sessions a què vaig poder assistir (el fet d’haver diverses sessions paral·leles provoca que ens perdem alguna altra intervenció interessant) destaco:

– la presentació “Jugando estoy y por el camino aprendo: diseño y creación de materiales digitales lúdico-pedagógicos”, de Tamara Aller, professora d’ELE a Bragança; en què va parlar de la teoria dels jocs didàctics i va presentar Genially, una plataforma per desenvolupar continguts interactius.

– la intervenció de Natalia Albino Pires, “Ensinar espanhol para fins específicos na Era digital: exemplo de uma prática letiva na Escola Superior de Educação de Coimbra”. La professora d’espanyol en una escola de turisme va fer palesa la seva preocupació perquè els alumnes han de fer una bona part del seu aprenentatge de manera autònoma sense saber com gestionar el seu temps.

Com passa sovint en aquests esdeveniments, les relacions personals que s’estableixen són tan profitoses com les sessions a què assistim.

Virgínia Castillo

Encontro de professores de língua portuguesa, suas literaturas e culturas

Els dies 3 i 4 de maig vaig assistir al segon Encontro de professores de língua portuguesa, suas literaturas e culturas (EPLLIC), que tenir lloc a l’EOI de Drassanes, a Barcelona.

Uns dies abans de la trobada, i dins de la sessió sobre Pesquisas acadêmicas no âmbito do ensino e difusão do português, em van convidar a presentar, juntament amb en Jofre Pons (guionista i presentador del vídeo), el vídeo sobre estereotips portuguesos que hem elaborat des del Servei. El component cultural en els cursos de llengües és un tema que va sorgir a gairebé totes les sessions.

La trobada, entre d’altres qüestions, també va tractar el panorama actual de l’ensenyament del portuguès a Catalunya i de la seva projecció. També es va dedicar una sessió al portuguès per a finalitats específiques, més concretament per a l’àmbit dels negocis.

En una de les taules de divendres va participar-hi Josefina Ferrete, professora de didàctica del portuguès a Moçambic, que va fer una intervenció molt interessant: va parlar de les llengües africanes dels seus alumnes, del multilingüisme i de la qüestió del gènere al seu país (les nenes, a Moçambic, sovint són tretes de l’escola perquè s’han de preparar per casar-se).

En una altra sessió es va parlar del portuguès com a llengua global i dels reptes que presenta: els dos estàndards de la llengua (que va encendre algun debat entre portuguesos i brasilers), i l’adequació dels materials per a l’ensenyament del portuguès (relacionant-ho, també, amb els dos estàndards).

Divendres a la tarda, on ja no vaig poder ser-hi, es va retre homenatge a Vimala Devi una escriptora de Goa en llengua portuguesa establerta a Barcelona (coautora del diccionari català-portuguès portuguès-català, publicat per Enciclopèdia Catalana, entre d’altres obres).

Going mobile (workshop at the EIM)

Resultat d'imatges de going mobil enhancement transformation

Last Friday I attended a workshop called “Going Mobile” at the EIM.  The speaker was Nicky Hockly, a teacher and teacher trainer based in Barcelona, with experience in the application of technology to language teaching. The workshop was very hands-on and we explored a variety of classroom activities using mobile devices. As it was a very small group, we all had the chance to participate actively, explain our views, share experiences, show worries and concerns and of course have questions and doubts clarified.

The workshop also had some theoretical background: she briefly presented the model called SAMR, which describes the path teachers often take as they develop their strategies in teaching with technology.

Most of the activities we tried belonged to the “enhancement” stage, where the only thing that changes is the medium in which the task happens. Nicky made it very clear that teachers should ask themselves what benefits mobile apps bring. The answer is easy: motivation and engagement on the part of the students, especially young adults. However, going mobile involves both technological and pedagogical challenges, such as connectivity problems or assessment implications, in addition to classroom management challenges, related to attention and distraction and appropriate use. The most interesting tool for me was QRCodes and I was amazed to see its potential when used in class.

In the second half of the workshop, we explored classroom activities in the “transformation” stage, where the nature of the tasks changes significantly.  Nicky showed us activities she is tried with students that involve the use of text messaging applications similar to watsapp but that are not linked to a telephone number such as “Group me”. She also made an introduction to the use of Augmented Reality in class. Unfortunately, we couldn’t go into much detail due to time restraints and because most of the participants were overwhelmed after having seen and tried so many different class activities and mobile apps!

 

Estudi Via Universitària

La Xarxa Vives d’Universitats impulsa la segona edició de l’estudi Via Universitària per conèixer les condicions de vida i grau de satisfacció en els estudis dels estudiants universitaris.

En aquesta edició del projecte Via Universitària es pretén crear una base sòlida de coneixement sobre la vida universitària dels estudiants, fomentar l’anàlisi i el debat que permeti millorar les propostes en l’àmbit de la política universitària, i generar una aliança d’actors clau en els temes fonamentals de l’àmbit educatiu.

La campanya, que inclou una enquesta per saber les opinions de l’alumnat, sortejarà tres iPhone 8.

Més informació a:

https://www.viauniversitaria.net/

Mediterranean Editors and Translators annual conference

This weekend I represented the UALT at the MET17 conference in Brescia, Italy. The keynote speakers were the writing expert Rowena Murray from the University of the West of Scotland who spoke about Writing Retreats as a means of improving the writing process and novelist and translator Tim Parks from the Independent University of Modern Languages in Milan who spoke about the translator as writer (and reader). I also attended sessions by Sarah Griffin Mason, chair of the ITI who spoke about the predictions for the translation and interpreting profession up to 2050, among many other presentations. I also gave a talk on the topic of translation out of the mother tongue. All the sessions were very interesting and the informal conversations enriching.

C-Testing in Sèvres

At the beginning of last week I found myself in Sèvres, just outside of Paris. I was attending an event that was a prelude to the 14th annual conference of EALTA (European Association for Language Testing and Assessment). The theme for the conference was: Language testing and assessment. Its role in mobility and social integration. The event I was attending took place at the magnificent CIEP building in Sèvres. Created in 1945, the CIEP (Centre International d’Etudes Pédagogiques) is a French public institution that aims to facilitate cooperation and research in higher education.
I was joined on this workshop/project by twelve others: language teachers, language testers, linguists, psycholinguists and psychometricians from Finland, Germany, Lithuania, The UK, Holland, Hungary, Luxembourg and Spain.
Our ‘job’ was to initiate a project which will facilitate the access and integration of refugees and displaced persons into higher education in Europe. How will we do this? Firstly by estimating their CEFR level in the language of their country of refuge or intended asylum. The instrument we will be using to do this? The C-test.
The aim is to develop a bank of C-tests in multiple European languages for charitable use as formative, non-profit, non-commercial, enabling tools.

TESOL REGIONAL EVENT UAB IDIOMES BARCELONA

Divendres passat la Mar i jo vam tenir el plaer d’assistir al Tesol-Spain Barcelona regional event a UAB Idiomes Barcelona. El tema era: “Teaching Older Students” i va consistir en dues xerrades molt interessants i pràctiques dels companys Kieran Donaughy i Mark McKinnon. A més de ser formadors i autors de materials per a l’anglès com a llengua estrangera, tots dos són professors d’UAB Idiomes i tenen uns quants anys d’experiència en els cursos senior, que són cursos destinats a gent més gran de 50 anys. Vaig tenir el privilegi de ser un dels primers professors a impartir aquest tipus de curs en el seu inici a UAB Idiomes Barcelona i tenia ganes de veure què han après al llarg de més de deu anys d’experiència en què el número d’alumnes ha crescut progressivament i que han tingut una acollida molt positiva.

La xerrada del Kieran es titulava “Maximising the language learning of senior learners”. Va començar parlant de la seva experiència més que positiva ensenyant gent gran, perquè són persones amb molta experiència a la vida, que aporten molts coneixements. En va descriure el perfil: nivell adquisitiu mitjà-alt, nivell intel·lectual considerable, interès pel cinema, l’art i viatjar. Seguidament va parlar d’alguns mites sobre la gent gran i l’aprenentatge de l’anglès i d’aspectes a tenir en compte per tal de maximitzar l’aprenentatge dels alumnes sènior: cal tenir en compte aspectes de salut  (per exemple la mida de les lletres en les projeccions, la llum a l’aula, el volum dels àudios), cognitius (temps de transició entre tasca i tasca més llarg, instruccions més clares, ús de la llengua materna, etc.) i efectius (preguntar com ha anat l’activitat i demanar feedback). Va deixar clar que el que importa amb aquest tipus d’alumnes és la qualitat més que la quantitat i que els professors necessiten bàsicament dues coses: paciència i empatia. Finalment va presentar un seguit d’activitats que ajuden a maximitzar l’aprenentatge de la gent, sobretot pel que fa a memoritzar vocabulari i expressions i va ensenyar alguns vídeos,  ideals per a aquest tipus d’alumnes en què l’humor i l’empatia juguen un rol molt important.

Mark McKinnon va fer una presentació  eminentment pràctica titulada “Adapting methodology and materials for senior learners” , i va donar pes als aspectes cognitius, que el Kieran ja havia mencionat prèviament. Va explicar com amb un curs sènior de 90 hores només poden cobrir mig llibre. Va deixar  clar que el “temps” es gestiona molt diferent ja que la planificació de la classe és essencial i s’ha de fer de forma molt detallada, desglossant cada un dels passos a seguir i calculant el temps necessari. Com que l’adaptació dels continguts als alumnes senior i la creació de les condicions d’aprenentatge són essencials, ens va demanar que adaptéssim dos tipus d’activitats pensades per a un públic general per tal que els nostres nous alumnes en poguessin treure el màxim profit. Després d’escoltar les nostres propostes i ensenyar-nos l’adaptació dels materials que havia fet ell, vam arribar a la conclusió que una bona activitat adaptada ha d’oferir moltes oportunitats per aprendre d’una forma gradual, sense presses, revisant i repetint certes coses si és necessari, escoltant un àudio un mínim de 3 o 4 vegades. Al mateix temps es poden treballar matisos lingüístics, fonètics i fonològics que a les classes tradicionals sempre s’exclouen o queden pendents per raons de temps i temari, però que en un curs sènior, sense examen final ni continguts específics, sí que es poden permetre.

Us deixem un breu vídeo que parla dels cursos Senior que es fan a UAB Idiomes Barcelona:

APAC. ELT Convention2017

Els dies 16,17 i 18 de febrer de 2017 vaig assistir a les jornades de APAC-ELT que aquest any duien per títol : “Teaching English… What else? The ins and out of an ever-changing profession” .

Sempre és beneficiós per a mi com a professora poder assistir a conferències formatives per a professors de llengües. Crec que les jornades formatives haurien de servir-nos, sobre tot, per reflexionar sobre el què fas a classe, el que funciona, el que no, el que t’agradaria fer… Si aquesta professió com plantejava el congrés sempre està canviant, què i com puc canviar la meva manera d’ensenyar per millorar i afavorir l’aprenentatge de l’alumne?

De totes les conferencies vull destacar tres:

-Stannet, Katherine. “Teaching A Language -Educating A Person”. Creadora dels bellíssims i pontentíssims materials de National Geografic, Stannet ens va parlar de com aprendre una llengua és molt més que això, no és una altra assignatura i prou. La llengua implica comunicació; Aprenent una llengua l’alumne aprèn també sobre una cultura i una societat a la vegada que aprèn a examinar i descriure la seva vida, cultura i societat.

-Santamaría, Carmen. “The Importance of English Word Stress” Aquesta mestre de primària fa servir un ventall amplíssim d’activitats de fonètica per treballar amb nens. Ha ideat també una sèrie de representacions per diferents símbols fonètics que segueix completant. La majoria d’aquestes activitats es poden fer servir també amb adults.

-Donaghy, Kieran. “Try Talking In My Shoes”. Una vegada més vaig assistir a una conferència de Donaghy, el mestre en fer servir el vídeo a classe. Aquesta vegada no ens va parlar d’activitats per explotar vídeos sinó sobre la empatia. Una vegada més en va emocionar i va fer pensar. De vegades estem tan obsessionats amb els continguts del curs i/o els exàmens, que ens oblidem d’escoltar i veure amb atenció; ens oblidem de tenir en compte les necessitats específiques de cada alumne, o del grup; ens oblidem de la persona. L’empàtia, posar-se al lloc de l’altre, és sans dubte molt important a l’hora d’ensenyar llengües.

index