Arxiu de l'autor: Josep Jutglar Company

Prepare for B1 i Prepare for B2

Aquesta setmana hem començat la segona edició del Prepare for B1 i Prepare for B2 per aquest curs acadèmic. Portem tres edicions del B2, amb un total de 100 alumnes matriculats, i dues edicions del B1, amb uns 20 alumnes. La meitat dels alumnes que han acabat una edició del B2 s’han presentat a l’examen multinivell amb un 100% d’aprovats! Del B1 de moment no s’hi ha presentat ningú.
Igual que amb el Prepare for B2, el Prepare for B1 ens ha portat molta feina i hem fet millores al dos cursos: hem incrustat les activitats interactives directament a l’aula Moodle i afegit més exercicis de creació pròpia. Queda la porta oberta a crear exercicis de comprensió oral més endavant.
Tenint en compte que els alumnes poden assistir a sessions amb professors diferents cada setmana, actualment estem elaborant guies del professor per tal d’assegurar que la informació que reben els alumnes sigui coherent. Paral·lelament, hi ha tota una feina invisible de gestió de les aules Moodle com donar d’alta alumnes, enviar avisos i feedback als alumnes, o dinamitzar els fòrums, que és molt important.
Ens agradaria agrair la feina ben feta de totes les persones involucrades, especialment a l’Ian James, sense el qual no haguéssim pogut crear el curs l’any passat. A més de crear continguts, és la persona encarregada de cuidar l’aspecte visual i el format, un dels molts punts forts del curs. Fa uns dies fent una consulta al CAS, el noi que em va atendre, em va dir: “quina aula virtual més maca i completa!” Ens quedem doncs amb aquests comentaris i tot el feedback positiu que anem rebent dels alumnes, per seguir endavant amb aquest projecte.

B2 or not B2, that is the question!

The course Prepare for B2 started two weeks ago and has been quite a success: 32 students registered for the course, not bad, is it? Well, let’s not forget that it’s a “pilot” course and that it was created in record time: two months and a half! So we’re very proud of the outcome and all the effort that was put into the project.

Coordinating this course has not been easy and proved to be a challenge when working as a team: we had to hold countless regular meetings, some of them more formal than others, with teachers, direcció, dinamització and the audiovisual technician. To all of them: thank you very much!

I believe that the result of this joint effort is obvious and what remains now is to raise the standards and learn from our mistakes when starting our new adventure towards Prepare for B1. We hope it will be less bumpy and a more enjoyable experience, with all the experience gained with this Prepare for B2 project, and that having more time will make it less stressful for all of us.

And remember: B2 or not B2, that is the question!

Going mobile (workshop at the EIM)

Resultat d'imatges de going mobil enhancement transformation

Last Friday I attended a workshop called “Going Mobile” at the EIM.  The speaker was Nicky Hockly, a teacher and teacher trainer based in Barcelona, with experience in the application of technology to language teaching. The workshop was very hands-on and we explored a variety of classroom activities using mobile devices. As it was a very small group, we all had the chance to participate actively, explain our views, share experiences, show worries and concerns and of course have questions and doubts clarified.

The workshop also had some theoretical background: she briefly presented the model called SAMR, which describes the path teachers often take as they develop their strategies in teaching with technology.

Most of the activities we tried belonged to the “enhancement” stage, where the only thing that changes is the medium in which the task happens. Nicky made it very clear that teachers should ask themselves what benefits mobile apps bring. The answer is easy: motivation and engagement on the part of the students, especially young adults. However, going mobile involves both technological and pedagogical challenges, such as connectivity problems or assessment implications, in addition to classroom management challenges, related to attention and distraction and appropriate use. The most interesting tool for me was QRCodes and I was amazed to see its potential when used in class.

In the second half of the workshop, we explored classroom activities in the “transformation” stage, where the nature of the tasks changes significantly.  Nicky showed us activities she is tried with students that involve the use of text messaging applications similar to watsapp but that are not linked to a telephone number such as “Group me”. She also made an introduction to the use of Augmented Reality in class. Unfortunately, we couldn’t go into much detail due to time restraints and because most of the participants were overwhelmed after having seen and tried so many different class activities and mobile apps!

 

TESOL REGIONAL EVENT UAB IDIOMES BARCELONA

Divendres passat la Mar i jo vam tenir el plaer d’assistir al Tesol-Spain Barcelona regional event a UAB Idiomes Barcelona. El tema era: “Teaching Older Students” i va consistir en dues xerrades molt interessants i pràctiques dels companys Kieran Donaughy i Mark McKinnon. A més de ser formadors i autors de materials per a l’anglès com a llengua estrangera, tots dos són professors d’UAB Idiomes i tenen uns quants anys d’experiència en els cursos senior, que són cursos destinats a gent més gran de 50 anys. Vaig tenir el privilegi de ser un dels primers professors a impartir aquest tipus de curs en el seu inici a UAB Idiomes Barcelona i tenia ganes de veure què han après al llarg de més de deu anys d’experiència en què el número d’alumnes ha crescut progressivament i que han tingut una acollida molt positiva.

La xerrada del Kieran es titulava “Maximising the language learning of senior learners”. Va començar parlant de la seva experiència més que positiva ensenyant gent gran, perquè són persones amb molta experiència a la vida, que aporten molts coneixements. En va descriure el perfil: nivell adquisitiu mitjà-alt, nivell intel·lectual considerable, interès pel cinema, l’art i viatjar. Seguidament va parlar d’alguns mites sobre la gent gran i l’aprenentatge de l’anglès i d’aspectes a tenir en compte per tal de maximitzar l’aprenentatge dels alumnes sènior: cal tenir en compte aspectes de salut  (per exemple la mida de les lletres en les projeccions, la llum a l’aula, el volum dels àudios), cognitius (temps de transició entre tasca i tasca més llarg, instruccions més clares, ús de la llengua materna, etc.) i efectius (preguntar com ha anat l’activitat i demanar feedback). Va deixar clar que el que importa amb aquest tipus d’alumnes és la qualitat més que la quantitat i que els professors necessiten bàsicament dues coses: paciència i empatia. Finalment va presentar un seguit d’activitats que ajuden a maximitzar l’aprenentatge de la gent, sobretot pel que fa a memoritzar vocabulari i expressions i va ensenyar alguns vídeos,  ideals per a aquest tipus d’alumnes en què l’humor i l’empatia juguen un rol molt important.

Mark McKinnon va fer una presentació  eminentment pràctica titulada “Adapting methodology and materials for senior learners” , i va donar pes als aspectes cognitius, que el Kieran ja havia mencionat prèviament. Va explicar com amb un curs sènior de 90 hores només poden cobrir mig llibre. Va deixar  clar que el “temps” es gestiona molt diferent ja que la planificació de la classe és essencial i s’ha de fer de forma molt detallada, desglossant cada un dels passos a seguir i calculant el temps necessari. Com que l’adaptació dels continguts als alumnes senior i la creació de les condicions d’aprenentatge són essencials, ens va demanar que adaptéssim dos tipus d’activitats pensades per a un públic general per tal que els nostres nous alumnes en poguessin treure el màxim profit. Després d’escoltar les nostres propostes i ensenyar-nos l’adaptació dels materials que havia fet ell, vam arribar a la conclusió que una bona activitat adaptada ha d’oferir moltes oportunitats per aprendre d’una forma gradual, sense presses, revisant i repetint certes coses si és necessari, escoltant un àudio un mínim de 3 o 4 vegades. Al mateix temps es poden treballar matisos lingüístics, fonètics i fonològics que a les classes tradicionals sempre s’exclouen o queden pendents per raons de temps i temari, però que en un curs sènior, sense examen final ni continguts específics, sí que es poden permetre.

Us deixem un breu vídeo que parla dels cursos Senior que es fan a UAB Idiomes Barcelona:

PER A LA MIA

Estem tristos. La Mia Victori ens ha deixat. Ja fa uns quants anys, la Mia va crear la Gaudioteca, que va passar a ser l’antic CAL de la UAB juntament amb la secció de català gestionada per l’exGabinet de Llengua Catalana. La seva perserverància i voluntat van fer que el centre esdevingués un punt de referència dins i fora del Campus i va donar cara i ulls a un projecte innovador d’autoaprenentatge. Com a directora acadèmica de l’antic CAL ens va transmetre la il·lusió per treballar i ens va ensenyar tot el que sabem. Amb la fusió del SIM, el Gabinet i el CAL en el Servei de Llengües, va passar a ser-ne l’assessora i, posteriorment, membre del consell assessor. Però no obstant això, no es va desentendre mai del CAL i de les seves tasques.

Mia, et volem donar les gràcies per tot el que ens vas ensenyar i dir-te que, siguis on siguis, et trobarem a faltar. Enyorarem la passió, l’energia positiva, l’optimisme que destil·laves i alhora el rigor per la feina ben feta.

Gràcies professora, mestra, directora, companya, amiga. Bon viatge, Mia.

BLOC ACTIVITATS AUTOAPRENENTATGE

Us volem presentar el bloc “Activitats d’Autoaprenetatge” que ja farà uns mesos vàrem engegar. Des del setembre passat hem estat adaptant les “fitxes d’autoaprenentatge” de l’antic CAL, algunes de les quals començaven a estar una mica obsoletes. L’objectiu del bloc és que els alumnes del Servei de Llengües i la resta de la comunitat universitària el puguin consultar en línia d’una manera ràpida i amena. De moment la majoria d’activitats són d’anglès tot i que ja n’hi comença a haver en francès i en alemany. La idea és que el bloc creixi setmana rere setmana gràcies a les tasques dels assessors i amb el suport d’alguns alumnes de pràctiques d’anglès. Hem preparat un petit vídeo per donar a conèixer el bloc als professors, formadors i a la resta del servei. Podeu fer arribar l’adreça als vostres alumnes. També us convidem a fer-nos arribar activitats autocorrectives que tingueu i que considereu que podrien formar part del bloc. Us agrairem comentaris i feedback per tal de millorar-lo. Esperem que el trobeu interessant!