Prepare for B1 i Prepare for B2

Aquesta setmana hem començat la segona edició del Prepare for B1 i Prepare for B2 per aquest curs acadèmic. Portem tres edicions del B2, amb un total de 100 alumnes matriculats, i dues edicions del B1, amb uns 20 alumnes. La meitat dels alumnes que han acabat una edició del B2 s’han presentat a l’examen multinivell amb un 100% d’aprovats! Del B1 de moment no s’hi ha presentat ningú.
Igual que amb el Prepare for B2, el Prepare for B1 ens ha portat molta feina i hem fet millores al dos cursos: hem incrustat les activitats interactives directament a l’aula Moodle i afegit més exercicis de creació pròpia. Queda la porta oberta a crear exercicis de comprensió oral més endavant.
Tenint en compte que els alumnes poden assistir a sessions amb professors diferents cada setmana, actualment estem elaborant guies del professor per tal d’assegurar que la informació que reben els alumnes sigui coherent. Paral·lelament, hi ha tota una feina invisible de gestió de les aules Moodle com donar d’alta alumnes, enviar avisos i feedback als alumnes, o dinamitzar els fòrums, que és molt important.
Ens agradaria agrair la feina ben feta de totes les persones involucrades, especialment a l’Ian James, sense el qual no haguéssim pogut crear el curs l’any passat. A més de crear continguts, és la persona encarregada de cuidar l’aspecte visual i el format, un dels molts punts forts del curs. Fa uns dies fent una consulta al CAS, el noi que em va atendre, em va dir: “quina aula virtual més maca i completa!” Ens quedem doncs amb aquests comentaris i tot el feedback positiu que anem rebent dels alumnes, per seguir endavant amb aquest projecte.

Deixa un comentari