Sessió d’estandardització d’examinadors d’anglès a UAB Idiomes Barcelona

Com cada any des del desenvolupament de l’examen multinivell d’anglès B1-B2-C1, UAB Idiomes Campus i UAB Idiomes Barcelona fan sessions per establir mostres de referència (Benchmarks) dels diferents nivells. En aquestes sessions hi participen la Isabel Julivert per part del centre de Barcelona, els coordinadors d’anglès, Liz Streater i Josep Jutglar, l’Iain Parkhill i en Mike Gates i jo mateixa com a membres d’UAB Idiomes Campus. Un cop tenim establertes aquestes mostres consensuades, s’organtizen sessions d’estandardització per a tot el professorat d’anglès dels dos centres.

Aquest divendres 6 de març de 13.45 a 15.15 h, l’Iain i en Mike lideraran la sessió de writing pel professorat d’anglès d’UAB Idiomes Barcelona, i el divendres 13 de març tindrà lloc la sessió d’speaking. Ambdues sessions són essencials per estandarditzar l’avaluació entre tot el professorat dels dos centres, i així donar més solidesa al nostre certificat.

Les sessions d’estandardització aquí al Servei es fan generalment el mes de maig.

Laura Riera

Deixa un comentari