Congrés d’ACLES a Jaén

Del 4 al 6 de juliol va tenir lloc l’XI Congrés d’ACLES, a la Universitat de Jaén, i també es va fer una assemblea extraordinària de l’Associació per modificar els estatuts,  una trobada dels grups d’interès (Formació del PAS, EMI i Direcció i Gestió de Centres) i una reunió intermitent del Comitè Executiu durant els dies del congrés.

El lema del congrés era Mediación, Interculturalidad e Internacionalización en Casa. La conferència plenària d’inauguració va anar a càrrec de Brian North, que va presentar el concepte de mediació tal com es descriu al volum complementari del MECR i com la mediació de conceptes, de textos i de la comunicació s’ha traslladat als nous descriptors. A la conferència de cloenda, Nick Saville va explicar el treball que fa ALTE.

La mediació va ser una de les línies de treball del congrés. De les comunicacions presentades en aquest àmbit, en destaco la que van presentar Kathy Barry i Dankmute Pohl, de la Universitat de Girona, The old, the new and the mediated. Developing CEFR-based mediation tasks for foreign language classrooms. Va crear debat entre els assistents el fet que a les tasques que fan els alumnes a les seves classes d’anglès i alemany incorporin llengües que no són les llengües objecte d’aprenentatge; concretament, en les tasques que van presentar, el català i algunes llengües d’origen – heritage languages. Podeu descarregar-vos el full de mà, que inclou aquestes tasques com a annex. Deixo també el full de mà que va donar Brian North al seu taller sobre mediació.

Una altra de les línes va ser la internacionalització a casa. María Naranjo i Peter Hooworth, de la UPF, van presentar-hi el mínor en Plurilingüisme d’aquesta universitat, que poden obtenir els estudiants que acreditin un B2 en una L3 i, a més, 20 crèdits en altres idiomes. També van explicar el programa Campus plurilingüe, consistent a oferir cursos setmanals de 20 h al mes de juliol que permetin iniciar-se en altres idiomes que l’anglès, a un preu reduït. Segons van explicar, ha estat una iniciativa que ha tingut molt èxit.

Dins la línia d’avaluació i certificació, Susana Llorián, de la UCM, va presentar els resultats d’una recerca que tenia com a objectiu demostrar que els exàmens d’espanyol de llengua general no permeten discriminar adequadament els estudiants no hispanòfobs que poden comprendre bé una classe magistral en espanyol dels que no poden fer-ho i va defensar la necessitat de disposar d’exàmens d’espanyol específics per a l’àmbit universitari.

Durant el congrés també es van presentar els resultats preliminars d’un qüestionari que ACLES va enviar a totes les universitats de l’Estat per veure quin seguiment fan del Documento marco de política lingüística para la internacionalización del sistema universitario español, aprovat per la CRUE. Aquests primers resultats mostren que un 60% de les universitats demanen un nivell B1 o B2 per obtenir el títol, tot i que hi ha diverses vies per acreditar el nivell; que entre les universitats públiques que tenen el requisit, la majoria demanen un B1, mentre que en les privades els percentatges de B1 i B2 són molt similars; que només un 16% d’universitats demana que el PDI que fa docència en anglès acrediti un C1; que un 65% d’universitats ofereixen formació per al PDI que ha de fer docència en anglès, tot i que no sempre tenen personal propi que pugui impartir aquesta formació, i que un 80% d’universitats té plans de formació lingüística per al PAS, tot i que només el 60% identifica a la RLT els llocs de treball en què es necessita el coneixement d’una llengua estrangera.

Per part del Servei de Llengües, l’Eulàlia hi va presentar el pòster Learning Catalan: between mobility and integration, i el Francesc i jo mateixa, la comunicació La nomenclatura oficial de la UAB: luces y sombras en la creación de unaherramienta de estandarización, implantación de calidad e internacionalización.

Marta Estella

 

Un pensament a “Congrés d’ACLES a Jaén

  1. Eulàlia Torras Oliveras

    Per a les nostres classes, va ser especialment interessant la presentació de Joseph Hopkins i Jackie Robbins, de la UOC, sobre un inventori d’eines i recursos educatius en línia oberts i gratuïts per ensenyar i aprendre llengües. Estan classificats i s’actualitzen cada sis mesos. De Symbaloo a Mindmaster, de Quizlet a Kahoo o Wordclouds, n’hi ha molts i segur que algun ens pot servir.
    Aquest és l’inventori (https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2012-2015/ICT-REVandmoreDOTS/ICT/tabid/1906/Default.aspx) i aquesta, la pàgina des de la qual vam treballar (https://sites.google.com/view/ict-rev/home/ja%C3%A9n-2019).

Deixa un comentari