TESOL 2019

La Vicki i jo vam tenir l’ oportunitat d’ assistir al congres TESOL del 8 al 10 de Marc de  2019 a Oviedo. Entre les xerrades i tallers interessants destaquem la conferència de David Marsh, English Language Teaching & Learning: Change of age or age of change?  sobre com les noves teconologies estan transformant l’aprenentatge de llengues estrangeres  i canviant els habits dels aprenents  i el que cal fer com a professors per adaptar-nos a aquests canvis i la de David James, Music and Simple Technology to Promote Pronunciation Rhetoric and Fun.

D’ altra banda també vam poder impartir el taller How effective roles and relationships in the classroom can promote flexibility and autonomy in language learning amb una audiència d’uns 20 professors de primària, secundària i universitat que van participar de forma molt entusiasta i van ajudar a crear una atmosfera de col.laboració molt engrescadora.

El taller va tractar quatre temes principals que considerem essencials per crear un entorn d’ aprenentatge òptim::

– El rol del docent i de l’alumne dins de l’aula

– Gestió de classe

– Com fomentar l’autonomia dels aprenents

-Formació i autoreflexió dels aprenents i els docents

 

Teresa i Vicki

Deixa un comentari