Assumim la secretaria tècnica de la CIFALC

El Servei de Llengües coordinarem la CIFALC durant el bienni 2019-2020. La CIFALC és la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya. La coordinació s’assumeix de manera rotatòria entre les universitats catalanes per períodes de dos anys, i al darrer Ple de la CIFALC es va acordar que, un cop acabat el mandat de la URV,  la UAB agafés el relleu.

La universitat coordinadora s’encarrega de preparar el pla de treball anual, coordinar-ne les accions i gestionar-ne el pressupost; convocar el Ple i la Comissió Permanent; coordinar les propostes de projectes interuniversitaris Interlingua; vetllar per l’aplicació dels acords presos, mantenir i actualitzar el web i fer les funcions de secretaria tècnica. Les funcions de la secretaria tècnica són: coordinar i revisar els exàmens interuniversitaris de català, coordinar l’activitat dels grups de treball sobre els diferents nivells d’aquests exàmens, preparar la formació interuniversitària per a elaboradors i correctors d’exàmens que s’acordi i atendre les consultes i peticions que arriben a la CIFALC.

Per poder fer les funcions de la secretaria tècnica, comptem amb la col·laboració de l’Ester Tur, i també del Xavi Cervelló per a les tasques economicoadministratives. L’equip de direcció del Servei s’encarrega de les funcions  relacionades amb l’activitat del Ple i la Comissió Permanent, i també la relació amb la Generalitat i altres institucions.

Coordinar la CIFALC aquests dos anys és un repte important, atès que l’activitat i rellevància de la Comissió és cada cop més gran. Al mateix temps és una oportunitat per millorar el treball que fem en comú amb les altres universitats.

Marta E

 

 

Deixa un comentari