Processos del Servei de Llengües

Després de dos anys de treball, ja s’ha enllestit la descripció i dibuix dels principals processos del Servei de Llengües, la relació d’altres tasques no incloses en els processos, i l’anàlisi de les càrregues de treball.

Podeu consultar tota la documentació al Nebula.

El següent i últim pas és la presentació de la proposta de processos al Comitè de Direcció, format per representants de la Gerència i l’Equip de Govern, per tal que siguin validats.

Agraïm la dedicació de tot el personal del Servei que ha participat en aquest projecte, que és essencial per al bon funcionament del Servei.

Marta Estella


Deixa un comentari