Avaluació de riscos psicosocials

Aquesta setmana, el director ha enviat a l’Àrea de Prevenció i Assistència l’última actualització de la taula de mesures derivades de l’avaluació de riscos psicosocials que es va fer al Servei de Llengües el 2015. Amb aquesta actualització donem per tancades les actuacions que corresponia fer a la Direcció del Servei. Queda per concretar alguna actuació que depèn d’altres àmbits de la Universitat, com la Unitat de Formació del PAS o l’Àrea i la Vicegerència d’Organització.

Marta Estella

Deixa un comentari