XV CercleS International Conference

Del 5 al 7 de setembre vaig ser a Poznań per participar a la reunió del Comitè Coordinador i de l’Assemblea General de Cercles, com a tresorera d’aquesta entitat. Durant aquests dies també es va fer el Congrés de CercleS, i vaig poder assistir a algunes sessions del congrés.

A les reunions del Comitè Coordinador i de l’Assemblea General es van presentar i aprovar els informes d’activitat de la presidència, secretaria general i tresoreria. El punt principal, però, va ser la situació administrativa de CercleS. L’entitat es va registrar el 1992 a Estrasburg però des d’aleshores no s’ha fet un seguiment de la documentació que calia presentar i, en principi, caldrà iniciar de nou el procés de registre, probablement a l’Estat espanyol.

Pel que fa al Congrés, la conferència inaugural va ser a càrrec de Jens Oksen, president de Volkswagen a Poznań, que va exposar amb exemples extrets de la seva carrera professional la necessitat de desenvolupar la competència de comunicació intercultural ‘en un món VUCA’ (de ‘volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity’). La seva presència va ser un encert, ja que va poques vegades en els congressos sobre llengües tenim l’oportunitat d’escoltar professionals d’altres àmbits i menys del món empresarial.

Em va semblar interessant la comunicació de Heidi Rontu, de la Universitat Aalto, sobre “University language policies and internationalisation – Any Role for the Language Centre?”, en la qual va exposar les diferències entre els discursos sobre política lingüística, que a Finlàndia presenten les universitats com a monolingües, bilingües o trilingües, i els usos lingüístics reals a la universitat, molt més complexos. La Universitat Aalto té un pla de llengües amb actuacions definidies, i la realitat és que “goals appear explicit, practices are in a state of flux”.  És una situació prou semblant a la de les universitats catalanes.

També em va semblar interessant la introducció de tallers en el programa del congrés. Aquest format va facilitar la discussió entre els participants i va permetre aprofundir més en les qüestions tractades. Vaig poder participar en el taller “Working at a Language Centre: keeping the balance”, dinamitzat per Anje M.Dijk, directora del centre de llengües de la Universitat de Groningen.

Al congrés es va presentar la xarxa NULTE (Network of University Language Testers in Europe), que té com a objectiu facilitar el reconeixement dels certificats d’idiomes universitaris entre les universitats europees i cooperar en l’avaluació de llengües. L’acord inicial va ser signat pels representants dels segells o associacions següents: ACERT (PL), CertAcles (ES), CLES (FR), UNIcert (DE), UNIcert LUCE (SK/CZ), UNILANG (GB/IE), AICLU (IT) i ReCles (PO).

Per acabar, un dia vaig sopar amb la directora i la coordinadora de llengües estrangeres del centre de llengües de la Universitat de Tilburg, i em van mostrar la seva predisposició a acollir algun professional del Servei de Llengües en una estada Erasmus a la seva universitat. Si algú hi teniu interès, podeu contactar amb mi.

Marta Estella

 

Deixa un comentari