Com Comunicar: recursos en occità

Una de les línies prioritàries de la convocatòria d’ajuts Interlingua 2017 era l’elaboració de recursos en occità, per tal de potenciar l’ús i el coneixement d’aquesta llengua, oficial a Catalunya, d’acord amb la Llei de l’occità, aranès a l’Aran.

A la UAB vam sol·licitar un ajut per traduir a l’occità, en la variant aranesa, quatre materials del recurs Com Comunicar: les rúbriques d’avaluació i els consells per millorar la comunicació oral i escrita. Podeu consultar el Com Comunicar, amb els materials en aranès ja incorporats a l’enllaç següent:

https://www.upc.edu/slt/comcomunicar/

El Com Comunicar és un recurs elaborat per la UAB, la UPC i la UdG.

Marta Estella

Deixa un comentari