Recursos per a la docència no presencial

Aquests dies la Unitat de Formació i Autoaprenentatge (UFA) us va facilitant recursos per a la docència no presencial. Recopilem els que us hem anat enviant fins ara. No dubteu a aportar-nos tots els que considereu que poden ser útils.

[1] Eines per treballar en remot
[2] Teams: crear i publicar una videoconferència o reunió

[3] Alternatives arbitrades per diverses universitats per afrontar les classes no presencials davant el coronavirus (Educause). 

[4] Recursos per convertir els materials docents presencials en virtuals

[5] Tutorial de Jitsi per a videoconferències

[6] Breu tutorial d’Skype

[7] Tutorial de l’eina d’enregistrament de Windows 10

[8] Tutorial de Camtasia per enregistrar classes virtuals

[9] Tutorial de BBFlashBack per enregistrar classes virtuals

[10] Instruccions perquè els alumnes puguin accedir a les sessions de Teams sense correu institucional i sense que s’hagin de descarregar l’aplicació

[11] Teams: com enregistrar una classe sense alumnes i compartir-la 

[12] Teams: com organitzar i enregistrar una classe amb alumnes

Us agrairem que ens feu arribar la informació de les eines que considereu rellevants, perquè des de la Unitat puguem posar la informació a disposició de tothom. Gràcies!

 

Prepare for B1 i Prepare for B2

Aquesta setmana hem començat la segona edició del Prepare for B1 i Prepare for B2 per aquest curs acadèmic. Portem tres edicions del B2, amb un total de 100 alumnes matriculats, i dues edicions del B1, amb uns 20 alumnes. La meitat dels alumnes que han acabat una edició del B2 s’han presentat a l’examen multinivell amb un 100% d’aprovats! Del B1 de moment no s’hi ha presentat ningú.
Igual que amb el Prepare for B2, el Prepare for B1 ens ha portat molta feina i hem fet millores al dos cursos: hem incrustat les activitats interactives directament a l’aula Moodle i afegit més exercicis de creació pròpia. Queda la porta oberta a crear exercicis de comprensió oral més endavant.
Tenint en compte que els alumnes poden assistir a sessions amb professors diferents cada setmana, actualment estem elaborant guies del professor per tal d’assegurar que la informació que reben els alumnes sigui coherent. Paral·lelament, hi ha tota una feina invisible de gestió de les aules Moodle com donar d’alta alumnes, enviar avisos i feedback als alumnes, o dinamitzar els fòrums, que és molt important.
Ens agradaria agrair la feina ben feta de totes les persones involucrades, especialment a l’Ian James, sense el qual no haguéssim pogut crear el curs l’any passat. A més de crear continguts, és la persona encarregada de cuidar l’aspecte visual i el format, un dels molts punts forts del curs. Fa uns dies fent una consulta al CAS, el noi que em va atendre, em va dir: “quina aula virtual més maca i completa!” Ens quedem doncs amb aquests comentaris i tot el feedback positiu que anem rebent dels alumnes, per seguir endavant amb aquest projecte.

Sessió d’estandardització d’examinadors d’anglès a UAB Idiomes Barcelona

Com cada any des del desenvolupament de l’examen multinivell d’anglès B1-B2-C1, UAB Idiomes Campus i UAB Idiomes Barcelona fan sessions per establir mostres de referència (Benchmarks) dels diferents nivells. En aquestes sessions hi participen la Isabel Julivert per part del centre de Barcelona, els coordinadors d’anglès, Liz Streater i Josep Jutglar, l’Iain Parkhill i en Mike Gates i jo mateixa com a membres d’UAB Idiomes Campus. Un cop tenim establertes aquestes mostres consensuades, s’organtizen sessions d’estandardització per a tot el professorat d’anglès dels dos centres.

Aquest divendres 6 de març de 13.45 a 15.15 h, l’Iain i en Mike lideraran la sessió de writing pel professorat d’anglès d’UAB Idiomes Barcelona, i el divendres 13 de març tindrà lloc la sessió d’speaking. Ambdues sessions són essencials per estandarditzar l’avaluació entre tot el professorat dels dos centres, i així donar més solidesa al nostre certificat.

Les sessions d’estandardització aquí al Servei es fan generalment el mes de maig.

Laura Riera

Suport d’italià, alumna de post-grau italiana

Des de fa uns dies tenim aquí al Servei de Llengües una alumna que ha vingut fent un Erasmus al Dept de Filologia Francesa i Romànica (àrea de Filologia Italiana). Ha fet, durant tres setmanes, observacions de classe i suport en la docència de l’Adriana Padoan i farà també algunes classes al grup de nivell 1. Es diu Yelena Amato i ve els dilluns i dimecres al migdia/tarda; alguns de vosaltres potser ja l’heu conegut.

GOING GLOBAL. APAC ELT CONVENTION 2020

Una vez más asistí al congreso de APAC que tuvo lugar en el Campus Ciutadella UPF, desde el 30 de enero al 1 de febrero. Este año destacaría las presentaciones de Alex Warren y de Robin Walker.

Keynote Session. Alex WarrenThe Importance of Role models in Creating Global Students.
A. Warren (DELTA formador) cree firmemente en un método comunicativo, centrado en el estudiante que ayude a éste/ a a dar lo mejor de sí mismo. A Warren comenta: “Si podemos inspirar a nuestros alumnos, darles las habilidades, la confianza para tener éxito, entonces no se sabe qué podrán lograr en el futuro; qué impacto podrían tener en nuestra comunidad global”. Para ello propone usar materiales innovadores, motivantes y de actiualidad en nuestro planeta. Nos recordó el papel del profesor implicado, motivante, inspirador, facilitador y también ejemplo. ¡Casi nada! Y como buen presentador, se implicó en su conferencia al 100×100, logrando implicarnos e inspirarnos con unos materiales excelentes sobre exploradores del National Geographic, que nos acercan realidades lejanas. Unos materiales, con sus propias palabras, “not only inspirational but also aspirational”.

Plenary Session. Robin Walker -Just How Global Is Your English?
Robin Walker es formador, creador de materiales y el autor de “Teaching the Pronunciatrion of English as a Lingua Franca” (OUP:2010)
En su conferencia nos habló de la diferente terminología (y confusión) que existe respecto a la noción del inglés como “global language” en el s XXI. Después hizo referencia a una serie de estudios del corpus de la comunicación internacional en inglés que revelan interesantes patrones de uso que son claramente efectivos comunicativamente a pesar de que no obedecen completamente las normas de los hablantes nativos. Comentó la evolución léxico-gramatical de inglés y cuestionó el papel de la idiomatica (idiomaticity). Por último, pero importantísimo, nos presentó una revisión de las prioridades para la enseñanza de la pronunciación que llevará a los alumnos a niveles óptimos de inteligibilidad.
En este punto se centró su taller de la tarde del sábado “Teaching The Pronunciation of English As An International Language”, en el que aportó más datos y ejemplos específicos y del que, como profesora no-nativa, salí aliviada y positiva.

Encuentro práctico de profesores de ELE Barcelona 2019

No és la primera entrada que escric sobre aquest seminari/congrés que definiria en tres paraules: qualitat, quantitat i varietat. Aquests conceptes el marquen com un punt de referència de l’ensenyament d’espanyol a tot el món.

  1. Qualitat. La excel·lència de tots els ponents i participants és espectacular. Una oportunitat de escoltar les veus més avantguardistes, rigoroses i creatives.
  2. Quantitat. El constant nombre d’assistents que no decau, any rere any, demostra l’interès que suscita i les ganes de tornar l’any següent. La nacionalitat del públic recorre tot el mapa del món.
  3. Varietat. Ens trobem tota mena de professionals relacionats amb el món  ELE: editors de material didàctic, formadors de professors i investigadors, professors de primaria, secundaria , adults, universitaris, nouvinguts, gent gran, en institucions privades i públiques de molts països diferents amb temàtiques i inquietuds diverses.

El format de l’Encuentro és molt engrescador per la seva originalitat amb tota mena de presentació d’activitats, debats, col·loquis, tallers, tertúlies, etc..

Aquest  any els temes més tractats han estat la interacció oral i escrita, el mindfulness, la tecnologia, la competència crítica, el dibuix i la gramàtica, la competència pluricultural i l’slow teaching.

Un taller en concret que em va agradar i ser molt útil es titulava “¿Se puede dibujar la gramática? La seva tesi és que quan dibuixem posem en marxa processos cognitius i motors que ajuden  a fixar i desenvolupar estructures pròpies de la llengua que aprenem. Amb uns exemples molt plàstics ens va mostrar com ho podíem aplicar amb una simple pissarra a l’aula.

L’Encuentro és una trobada experiencial que recomano a qualsevol professional -sigui o no professor- del món dels idiomes perquè té tantes coses que no decebrà ningú.

#thatCatalanthing: l’acollida lingüística universitària a les xarxes socials

 

 

 

 

 

Els serveis lingüístics universitaris presentem un nou projecte de difusió de recursos d’acollida lingüística de les universitats catalanes a través de les xarxes socials.

Durant aquest segon semestre hem programat la publicació conjunta (en el temps) d’apunts a Twitter, Facebook i Instagram de recursos d’acollida lingüística que hem anat fent al llarg dels anys.

Comencem aquesta setmana amb el 80 pistes, i us animem a compartir-ho també a les vostres xarxes socials, sota l’etiqueta #thatCatalanthing!

UAB Idiomes, reunió de seguiment

Avui dilluns 27 de gener hem fet a l’Hospital Sant Pau – Casa de Convalescència la reunió anual de seguiment d’UAB Idiomes. Hem parlat de molts projectes que ens uneixen, com ara el Winzen i el nou aplicatiu de gestió, cursos i exàmens, formació i congressos, Simtest, promoció, etc. Ha estat distès i molt profitós.