Un motor per a la salut comunitària en els barris de Zona Nord

salut-comunitaria_0001_zona-nord-03Als barris de Zona Nord de Barcelona (Ciutat Meridiana, Vallbona i Torre Baró), des de l’any 2009 es desenvolupa un model de treball orientat a l’enfortiment de l’acció comunitària en salut. La intervenció la coordina el “Grup motor de salut”, on participen activament professionals de diverses organitzacions del barri, com ara el Centre d’Atenció Primària (salut), el Pla de Desenvolupament Comunitari, l’Agència de Salut Pública de Barcelona i altres organismes de l’Ajuntament de Barcelona . Aquest model de treball s’orienta principalment a la coordinació de les diverses accions per a la millora de la salut.

salut-comunitaria_0002_zona-nord-02Una de les principals fites que van impulsar aquesta forma de treball va ser la implementació del Programa “Salut al Barris”, promogut per l’Agència de Salut Pública a través d’una metodologia de treball que identifica les principals problemàtiques que afecten la salut de la població i els diferents recursos comunitaris per abordar-les. És així com es va desenvolupar un “diagnòstic comunitari”, en el qual van participar organitzacions i veïnat. Sobre la base dels resultats d’aquest diagnòstic, el Grup motor va definir un “Pla d’intervenció”. En aquest pla es van prioritzar les tres primeres problemàtiques identificades en el diagnòstic: soledat i aïllament de la gent gran, consum d’alcohol i drogues il·legals en joves i adults, i educació sexual i embarassos en adolescents.

Dins de les accions que coordina el Grup motor es treballa en la sensibilització, promoció, prevenció, tractament i rehabilitació. Destaquen l’educació i orientació sexual per als/les adolescents i algunes activitats reconegudes al barri, com ara “Baixem al carrer”, un programa d’acompanyament a gent gran, i “Divendres alternatius”, un espai d’oci i recreació saludable per a joves.

salut-comunitaria_0003_zona-nord-01I com s’ha fet tot això a Zona Nord? Principalment, mitjançant l’articulació de diversos recursos, provinents d’organitzacions públiques i comunitàries, amb el suport de professionals i persones voluntàries. El grup motor de salut es reuneix mensualment per prioritzar i comunicar les accions, així com per fer de manera conjunta el seguiment i avaluació dels resultats. La principal estratègia que dóna suport a aquest treball és l’exercici de deliberació i negociació dins del grup, on cada persona aporta des de la seva experiència, coneixement, recursos, interessos i necessitats.

L’any 2012 es va realitzar una avaluació que va comptar amb la participació de veïns i veïnes. Els resultats van indicar que les diferents activitats s’havien desenvolupat adequadament, segons allò estipulat i que un dels principals reptes era reforçar la participació més activa de la comunitat en les accions que es desenvolupen. A dia d’avui aquest repte segueix vigent, especialment en un territori amb importants desigualtats socials i econòmiques, que incideixen directament en l’efectiva inclusió d’una visió comunitària de la salut que superi el paradigma assistencial tradicional. Les principals fortaleses per fer front a aquest repte són que el Grup motor de salut ha donat continuïtat al treball més enllà de la fase intensiva del programa Salut al Barris i, principalment, que existeixen múltiples recursos comunitaris impulsats per un veïnat que històricament ha aconseguit unir-se davant de problemes comuns.

Si teniu interès en l’acció comunitària en salut que s’està desenvolupant als barris de Zona Nord consulteu l’estudi que trobareu en aquest enllaç


Crèdits de les imatges

  • Festa infantil a la Plaça Roja. Autor: Tresbarris. Fuente. www.wikipedia.org Bajo licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)
  • Tram del Rec Comtal. Vallbona. Autor: Canaan. Fuente: www.wikipedia.org Bajo licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
  • Título: Torre Baro. Autor: Ivan Melechon. Fuente: www.wikipedia.org  Bajo licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
  • Asociación de vecinos de la Ciudad Meridiana. Autor: Elise Gazengel Fuente: http://ctxt.es/ Bajo licencia creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.