Trastorns Musculesquelètics (TME)

L’altre dia vam parlar en aquest bloc sobre els efectes de l’activitat física en les dones amb osteoporosi. Avui, parlarem dels trastorns musculesquelètics en general, que solen ser una de les principals dolències per a molts treballadors.

Segons l’article Transtornos Músculo Esqueléticos  de l’Insituto Navarro de Salud Laboral (INSL)  “els trastorns musculesquelètics són el problema de salut més comú a Europa”. A més, s’han incrementat durant els últims anys i ara afecten a persones que treballen en la major part de sectors i ocupacions, independentment de l’edat i del gènere.

2008022639espalda“Gairebé el 24% dels treballadors de la Unió Europea (UE-25) afirma patir mal d’esquena i el 22% es queixa de dolors musculars” afirma l’article. Els Trastorns Musculesquelètics (TME) no tan sols comporten patiment personal sinó també un elevat cost per a les empreses i per les economies dels estats membres de la UE.

Els TME d’origen laboral són alteracions que pateixen estructures corporals com ara els músculs, les articulacions, els tendons, els lligaments, els nervis, els óssos o el sistema circulatori, i que han estat causades o agreujades pel tipus de feina desenvolupat o per l’entorn on es realitza. La majoria apareixen arrel de l’exposició repetida durant un temps determinat a factors de risc “biomecànics” i “organitzacionals”.

El risc de patir algun TME té a veure amb tres grups de factors: els factors individuals com ara l’historial clínic, la capacitat física, l’edat, l’obesitat i el tabaquisme; els factors biomecànics com l’aplicació de força, la manipulació manual de càrregues, les postures forçades o estàtiques etc.; i els factors organitzatius-psicosocials com ara la falta d’autonomia, la repetibilitat, la monotonia etc.

Per a combatre els TME d’origen laboral, l’article esmenta que calen “polítiques de prevenció primària integrals que considerin la “càrrega total” que suporta l’organisme com a causant dels TME (pesos manipulats, forces, postures, repetibilitat, fred, calor, soroll, vibracions, organització de la feina etc.) i que facilitin el manteniment, rehabilitació i reinserció laboral dels treballadors afectats”.

L’article, a més, recomana una política de prevenció que inclou diversos punts com ara l’avaluació de tots els factors de risc de TME que no es poden evitar i la planificació de mesures preventives: combatre els riscos des de l’origen, adaptar-se a les noves tecnologies, substituir allò que sigui perillós per altres coses que no ho siguin, etc.

Fotografia per: elconfidencial.com

Deixa un comentari