L’estrès a la feina afecta la salut

La crisi econòmica actual i la reducció de personal que ha fet la major part d’empreses dóna com a conseqüència indesitjable una nova causa d’estrès per els empleats. David Posen, metge canadenc i especialista en maneig d’estrès parla sobre el tema de la Salut a la Feina en una entrevista amb la pàgina web My Desert.

USAT: Què hi ha a l’entorn de treball d’avui en dia, que sembla que sigui molt més estressant que en el passat?

POSEN: Molta gent parla sobre el fet que la feina els està matant. Jo diria que està matant la seva vida familiar i la seva vida personal. Està matant el seu esperit, i en alguns casos, està causant problemes de salut molt greus. Però l’efecte psicològic de l’estrès -després d’un temps- és molt perjudicial. Ells no estan compromesos ni entusiasmats. Hi ha una mena de ressentiment subjacent. Hi ha un acompliment a la força de les exigències del treball. Saben que ho han de fer, però és  ja una lluita només ser-hi present i estar centrat en la feina.

Frustrated Woman at Computer With Stack of PaperVostè ha escrit sobre l’estrès a la feina abans. Ara, però, culpa al lloc de treball. Per què?

Jo no faria servir necessàriament la paraula “culpable.” Vull mantenir el lloc de treball com a responsable i responsable d’una bona part del problema. L’excés de càrrega ha deixat que els empleats hagin de fer front al seu estrès per si mateixos, i en surt afectat l’equilibri entre treball i vida.

Crec que el lloc de treball està eludint la seva responsabilitat i que genera un tipus d’estrès que fins i tot l’administrador d’estrès més expert no pot dissipar. La reducció de personal és el contribuent més gran a l’augment de càrrega de treball, perquè comporta més hores de feina. Quan els investigadors demanen a la gent per què no estan tenint cura de si mateixos, la resposta número ú és “no tinc temps”.

Vostè identifica tres grans problemes que contribueixen al desgast i a la baixa productivitat. Quins són?

El primer és el volum de treball – la pròpia càrrega de treball- que atribueixo a molt poques mans per compartir la càrrega. El major volum de treball contribueix a ocupar més hores,  afectant de rebot la vida familiar. El segon problema és el que jo anomeno la velocitat –el ritme del lloc de treball. Tot s’ha de fer més ràpid, en gran part a causa de la tecnologia, i les expectatives han augmentat. El tercer aspecte és l’abús. Hi ha un patró de ser groller, de no tenir compromís davant d’altres persones, de fustigació, d’intimidació, de jugar jocs i jocs mentals. I pot provenir de companys de treball, de caps i fins i tot de subordinats.

Com a metge, vostè té coneixement de la biologia de l’estrès, així com dels efectes psicològics. Per què alguns canvis en el lloc de treball ens afecten a nivell individual?

Per començar, s’espera que les persones realitzin múltiples tasques. En realitat, el que estem fent és canviar tasking -anar i venir. Però també és molt estressant per al cervell i provoca un clar augment del cortisol (una hormona alliberada en resposta a l’estrès), que té efectes nocius per al cos sencer. L’excés de cortisol també afecta la memòria. I un altre aspecte a tenir en compte és l’aparició de múltiples i conflictives prioritats. Els terminis s’estan reduint. Això és tremendament estressant.

Que ha fet la tecnologia per elevar els nostres nivells d’estrès?

S’ha augmentat la velocitat de no només en el món del treball, sinó en la vida en general a un nivell que és incòmode per a la majoria de la gent i que, a més, no és sostenible. S’ha interferit amb la son. Es llegeix en una tauleta al llit -la font de llum està en els ulls i és un estimulant biològic del cervell per mantenir-se despert, en lloc d’ajudar-nos a dormir millor.

Què podem fer, a part de deixar els nostres llocs de treball?

Estic mirant de crear consciència sobre aquest problema i fer-ho bé, parlant-ne. L’estrès està afectant a tothom, a tot el camí fins a la jerarquia. No són tan sols els treballadors de primera línia els que el pateixen. També seria bo identificar petites coses que poden fer una diferència i que ens poden ajudar a millorar aquesta situació. Per exemple, prendre descansos al llarg del dia. Necessitem baixar el ritme.

Fotografia per: Saludable.infobae

Deixa un comentari