Les empreses que inverteixen en salut laboral són més productives

El Wellness és una disciplina laboral que aposta per millorar la qualitat de vida dels treballadors de l’empresa, fent que el seu dia a dia sigui més còmode però sense oblidar les seves obligacions com a treballador. Segons l’article “Les empreses que inverteixen en Wellness són més productives” del diari Expansion, les corporacions que vetllen més pels seus treballadors són les que tenen millors resultats pel que fa a productivitat.

Aquesta tendència es va fer pal·lesa fa més o menys una dècada als Estats Units, a poc a poc va arribant a Europa i tot just es comença a implantar a Espanya.

health_wellness_programs_at_work“Ser més productius i estar plenament compromesos és la consigna que regna a les empreses. No obstant això, en l’actual panorama laboral l’estat físic, mental i emocional dels empleats es troba sota mínims. Recuperar i potenciar l’energia és possible, el mètode consisteix a descobrir quina és la nostra realitat, tenir cura de la nostra alimentació, fer exercici físic i treballar la resiliència i la dialèctica emocional, és a dir, el Wellness empresarial.

Sobre la pregunta “Per què en ocasions no acabem de rendir bé en l’àmbit laboral”, Jim Loehr, reconegut psicòleg esportiu i fundador del Human Performace Institute, respon que “no fem servir bé la nostra energia“.  Loehr afirma que “l’energia amb la que fem qualsevol cosa, i no el temps, és la clau per aconseguir grans resultats”. A més, explica que dins de l’engergia hi ha quatre dimensions; la física, l’emocional, la mental i l’espiritual i que totes estan relacionades. “L’energia espiritual ens dóna la força, la intensitat que li dediquem a un objectiu determinat; la mental ens permet concentrar-nos en aquest; l’emocional fa referència a l’interès amb que desenvolupem qualsevol tasca i finalment la física se centra en la quantitat“.

Marta Romo, sòcia directora de Be-Up esmenta que el Wellness no és només qüestió de facilitar serveis de salut, fisioterapeutes, gimnasos, sales de relax… a l’empresa. Té a veure amb la generació d’hàbits saludables, i és per això mateix que resulta essencial que es dissenyin programes per fomentar-lo. “Aquests programes han de tenir un objectiu clar, un punt de sortida (autodiagnòstic o mesurament inicial) i un seguiment de les accions. Si no es plantegen com programes a mitjà-llarg termini, no hi pot haver èxit, perquè es tracta de canviar alguns costums o rutines poc saludables dels professionals, perquè visquin millor i, en definitiva, treballin millor”.

Les millores que s’obtenen si l’empresa compta amb treballadors sans són òbvies: menor nivell d’absentisme, actitud més positiva i més motivació. “Crec que els programes de Wellness també impacten positivament en l’ambient de treball o clima laboral i en la creativitat, perquè quan les nostres preocupacions disminueixen afloren les nostres idees (el nostre cervell es relaxa i es posa en manera creativa)“, explica Romo.

fotografia per: riesgolab.com

Deixa un comentari