Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites

El 14 de Febrer és per a molta gent Sant Valentí, el dia dels enamorats, però per a altres persones també és el Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites.

imagesLes Cardiopaties Congènites (CPC) són tots aquells problemes que afecten el funcionament del cor. És la causa de defunció més comú dins el primer any de vida i es calcula que 8 de cada 1000 nadons presenta alguna CPC al moment de néixer. La majoria no presenta cap més problema de naixement, però algunes CPC poden formar part d’altres problemes genètics i cromosòmics de caràcter hereditari, com podria ser el Síndrome de Down o Síndrome de Turner.

Tot i això el Dr. Fernando Villagrá, de la Unidad de Cardiopatias Congénitas (UCC) i especialista en cirurgia cardiovascular, afirma que només un 6% dels casos de CPC presenta alteracions cromosòmiques.

A banda d’estar presents en el naixement, les CPC també poden ser adquirides amb el pas dels anys, com a conseqüència d’altres malalties, com una infecció de cor, per exemple.

En aproximadament un 70% dels casos no hi ha una única causa ni tampoc hi intervé un sol factor, per tant s’assumeix que és “poligènica i multifactorial”, doncs hi intervenen més d’un gen i més d’un factor.

Deixa un comentari