L’esport i la salut mental dels joves

Els joves físicament més actius tenen menys problemes de salut mental que la resta, segons un estudi realitzat pel Trimbos Institute que trobareu en format complet en aquest article. La situació ve donada bàsicament per dues raons: la primera és que els que fan activitat física tenen una millor imatge del propi cos i la segona, els aspectes socials que envolten l’esport.

L’anàlisi sobre unes 7.000 escoles de primària holandeses va determinar que els joves més inactius patien un major risc de tenir problemes mentals de salut, com ara depressió, ansietat o comportaments agressius. L’explicació dels experts sobre aquests resultats es basa en dues possibles conseqüències de la pràctica d’activitat física i esportiva, tal i com apuntàvem abans.

La pràctica d’exercici físic millora l’autoestima; com més en forma estem, millor ens sentim amb nosaltres mateixos. Per contra, no estar content amb la pròpia imatge durant la joventut pot tenir com a resultat problemes d’arrel psicològica, com ara els trastorns alimentaris.

Una segona raó es basa en què la participació en activitats esportives incrementa les relacions socials. La pràctica d’activitat física en grup contribueix a fomentar una vida social rica i evita l’aparició de problemes mentals gràcies al fet de trobar-se envoltat d’altra gent activa. Els aspectes psicosocials apareixen per explicar la relació entre l’activitat física i la salut mental, encara que els seus efectes són limitats i hi ha altres factors estrictament psicològics i físics que juguen també un paper important en aquesta situació.

Deixa un comentari