Unitat de Formació i Autoaprenentatge (SdL)

Intel·ligència col·lectiva al servei de la formació: [1] Bloc d'aplicacions per aprendre llengües

març 22 2009

Com col·laborar-hi

Posted in |

dibujo12.jpg

Com col·laborar-hi
Aquest bloc és una eina que recull una informació sintètica d’aplicacions a la xarxa que poden ser interessants en l’ensenyament-aprenentatge de llengües (llegiu informació breu sobre el sentit de la iniciativa) i pretén orientar els formadors davant l’allau d’eines d’questes característiques existents. La gestió d’aquest bloc es duu a terme des de la Unitat de Formació i Autoaprenentatge del Servei de Llengües i l’eina es nodreix de les aportacions i els coneixements de tot el professorat del centre. La participació consisteix a aportar noves eines útils i significatives a la base d’eines i a 1) introduir comentaris valoratius a les existents (aspecte fonamental), en forma de notes breus o d’enllaços a espais externs al bloc on es doni informació més àmplia; 2) introduir enllaços que permetin veure l’aplicació concreta d’aquestes eines per part del professorat. La simple consulta del bloc tot cercant una aplicació útil per a l’acció docent es basa en un senzill sistema d’etiquetatge. Es recomana la sindicació al bloc per poder fer un seguiment regular de les novetats incorporades pels companys del Servei (entrades o comentaris).