Unitat de Formació i Autoaprenentatge (SdL)

Intel·ligència col·lectiva al servei de la formació: [1] Bloc d'aplicacions per aprendre llengües

jul. 28 2009

[108] TELEPROMPTER

Posted in General |

TELEPROMPTER

teleprompter_2.jpg

Telemprompter gratuït, recurs similar al que tenen els presentadors televisius. [UFA: E. Serra] Més informació a Aprendre llengües.


This entry was posted on Dimarts, 28 juliol, 2009 at 13:12 and is filed under General. You can follow any responses to this entry through the feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “ [108] TELEPROMPTER”

  1. Florenci Barniol Says:

    Es tracta d’una eina molt fàcil de fer servir. Jo ja li he trobat una aplicació al Batxillerat (el meu camp professional).

    A 2n de Batxillerat els alumnes han d’exposar oralment davant d’un tribunal de professors els resultats del treball de recerca. No poden llegir però es poden ajudar d’un guió escrit i, la majoria, usen també el power point. Evidentment un dels ítems que s’avalua és el nivell de l’expressió oral

    Crec que el Teleprompter pot ajudar els alumnes a mesurar bé el ritme i la durada de la seva intervenció. Igualment, el dia de la defensa, el poden fer servir per llegir alguna definició sense amorrar-se al paper.

Deixa un comentari

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.