Informe 3 Participació laboral i serveis d’atenció a la petita infància

Desigualtats de gènere en la participació laboral i d’origen

La participació de les dones en el mercat de treball ha augmentat significativament en els darrers 30 anys però la taxa d’ocupació de les dones segueix sent inferior a la dels homes. Bona part d’aquesta diferència entre homes i dones vindria explicada per les necessitats de cura dels infants en el nucli familiar.

Les decisions de participació laboral de les famílies depenen de molts factors. Diversos estudis mostren com, durant els primers anys després de tenir un fill, la disponibilitat de serveis d’atenció als infants de 0 a 3 anys és un dels factors rellevants en la decisió de les famílies sobre el retorn a la feina, especialment en el cas de la mare. Altres factors rellevants són el cost dels serveis de cura dels infants o la seva qualitat. Així, les decisions de participació laboral de les famílies i les de demanda de serveis de cura dels infants són interdependents, doncs són dues decisions que es prenen simultàniament, especialment durant els primers anys després de tenir un fill. Tanmateix, aquestes són dues decisions molt complexes en les que intervenen factors de diversa índole, com ara els ingressos i nivell d’estudis dels progenitors, l’edat i salut de l’infant, o els valors culturals dominants, entre altres. Són decisions que també s’expliquen des d’una perspectiva de gènere relacionada amb la forma com es resolgui la divisió del treball domèstic dins la llar, assenyalant qui tindrà més disponibilitat de temps per al treball remunerat.

Aquest informe presenta un breu resum de la literatura que analitza aquestes decisions de les famílies.

Descarregar document: Participació laboral i serveis d’atenció a la petita infància


Per citar aquest document:

De Gispert, Cristina; Salinas, Paula i Vilalta, Maite. 2019. “Participació laboral i serveis d’atenció a la primera infància”, Barcelona: IGOP (Projecte RecerCaixa “Edu 0-3”).

L’equip investigador del projecte està format per membres de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), de la Universitat de Barcelona (UB), de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i de Knowledge Sharing Network (KSNET).

Investigadora principal: Raquel Gallego Calderón (IGOP-UAB).