Resum de resultats

Us presentem els resultats d’un projecte de recerca que té l’objectiu de conèixer per què les famílies (pares/mares) prefereixen i/o trien un determinat model d’educació i cura de 0 a 3 anys per als seus fills/es, i un determinat model de participació en el mercat laboral per a les mares. Aquestes dues decisions es prenen alhora perquè són interdependents i, un cop preses, tenen un impacte majúscul en diverses dimensions d’equitat i (des)igualtat d’oportunitats (no només per als pares/mares, sinó també per als infants). Per aquest motiu, conèixer les motivacions de les famílies en aquestes decisions és molt rellevant des d’un punt de vista social, polític i econòmic.

El projecte de recerca és encara viu però us presentem els primers resultats, estructurats en diferents eixos d’interès que responen a diferents línies d’investigació.

Descarregar resum de resultats

___________________

Per citar aquest document:

González, Sheila, 2021. “Resum de resultats projecte Models d’educació i cura de 0 a 3 anys i participació en el mercat laboral”, Barcelona: IGOP (Projecte Recercaixa “Edu 0-3”).

L’equip investigador del projecte està format per membres de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat de Barcelona (UB), de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i de Knowledge Sharing Network (KSNET).

Informe 4 Innovació social i educació 0-3

Aquest nou lliurament aborda dues qüestions. En primer lloc, la introducció i discussió del concepte d’innovació social. En aquest informe presentem i justifiquem quina definició adoptem per aquest estudi. En segon lloc, vincularem el debat sobre la innovació social a les experiències d’educació 0-3 anys que es plantegen com alternatives a l’escola bressol pública i privada.

Descarregar informe: Innovació social i educació 0-3


Per citar aquest document:

Barbieri, Nicolás. 2019. “Innovació social i educació 0-3 anys”, Barcelona: IGOP (Projecte RecerCaixa “Edu 0-3”).

L’equip investigador del projecte està format per membres de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), de la Universitat de Barcelona (UB), de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i de Knowledge Sharing Network (KSNET).

Investigadora principal: Raquel Gallego Calderón (IGOP-UAB).

Informe 3 Participació laboral i serveis d’atenció a la petita infància

Desigualtats de gènere en la participació laboral i d’origen

La participació de les dones en el mercat de treball ha augmentat significativament en els darrers 30 anys però la taxa d’ocupació de les dones segueix sent inferior a la dels homes. Bona part d’aquesta diferència entre homes i dones vindria explicada per les necessitats de cura dels infants en el nucli familiar.

Les decisions de participació laboral de les famílies depenen de molts factors. Diversos estudis mostren com, durant els primers anys després de tenir un fill, la disponibilitat de serveis d’atenció als infants de 0 a 3 anys és un dels factors rellevants en la decisió de les famílies sobre el retorn a la feina, especialment en el cas de la mare. Altres factors rellevants són el cost dels serveis de cura dels infants o la seva qualitat. Així, les decisions de participació laboral de les famílies i les de demanda de serveis de cura dels infants són interdependents, doncs són dues decisions que es prenen simultàniament, especialment durant els primers anys després de tenir un fill. Tanmateix, aquestes són dues decisions molt complexes en les que intervenen factors de diversa índole, com ara els ingressos i nivell d’estudis dels progenitors, l’edat i salut de l’infant, o els valors culturals dominants, entre altres. Són decisions que també s’expliquen des d’una perspectiva de gènere relacionada amb la forma com es resolgui la divisió del treball domèstic dins la llar, assenyalant qui tindrà més disponibilitat de temps per al treball remunerat.

Aquest informe presenta un breu resum de la literatura que analitza aquestes decisions de les famílies.

Descarregar document: Participació laboral i serveis d’atenció a la petita infància


Per citar aquest document:

De Gispert, Cristina; Salinas, Paula i Vilalta, Maite. 2019. “Participació laboral i serveis d’atenció a la primera infància”, Barcelona: IGOP (Projecte RecerCaixa “Edu 0-3”).

L’equip investigador del projecte està format per membres de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), de la Universitat de Barcelona (UB), de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i de Knowledge Sharing Network (KSNET).

Investigadora principal: Raquel Gallego Calderón (IGOP-UAB).

Informe 2 Tensió plantejament educatiu i política pública conciliació laboral-familiar

Informe 2 conciliació laboral familiar

Aquest nou informe reflexiona sobre la incorporació del primer cicle d’educació infantil a l’agenda educativa catalana. Entre les polítiques de conciliació i les polítiques educatives. També analitza el desplegament de l’educació de primer cicle a Catalunya. De les intencions inicials als efectes estructurals.

Descarregar informe: La tensió entre el plantejament educatiu i la política pública per a la conciliació laboral-familiar.


Per citar aquest document:

Saurí, Enric. 2019. “La tensió entre el plantejament educatiu i la política pública per a la conciliació laboral-familiar”, Barcelona: IGOP (Projecte RecerCaixa “Edu 0-3”).

L’equip investigador del projecte està format per membres de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), de la Universitat de Barcelona (UB), de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i de Knowledge Sharing Network (KSNET).

Investigadora principal: Raquel Gallego Calderón (IGOP-UAB).

Informe 1 Dimensió social de l’educació i cura en la primera infància

Aquest primer informe versa sobre la dimensió social de l’educació i cura en la primera infància. I ho fa analitzant el paper dels serveis d’educació i cura com a generadors d’igualtat d’oportunitats, així com l’impacte que tenen sobre les desigualtats educatives, econòmiques i laborals i sobre la bretxa de fertilitat.

Descarregar informe: Dimensió social de l’educació en cura en la primera infància.


Per citar aquest document:

Blasco, Jaume. 2019. “Dimensió social de l’educació en cura en la primera infància”, Barcelona: IGOP (Projecte Recercaixa “Edu 0-3”).

L’equip investigador del projecte està format per membres de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), de la Universitat de Barcelona (UB), de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i de Knowledge Sharing Network (KSNET).

Investigadora principal: Raquel Gallego Calderón (IGOP-UAB).