Pràctiques d’Acolliment Lingüístic

Unitat de Dinamització Lingüística del Servei de Llengües

Archive for Novembre 8, 2011

Nov 08 2011

Activitat 6 Bloc 1 (de debat)

Posted in General |

 

En el marc del 3r Congrés de la Joventut de Catalunya, la Fundació Autònoma Solidària (UAB) va organitzar, l’any 2002, el taller “Catalunya des de fora”, l’objectiu del qual era conèixer la visió que tenen del país les persones que hi vénen a fer una estada acadèmica. Hi van participar més de vint voluntaris d’intercanvi. A continuació reproduïm algunes de les conclusions a què van arribar. Llegiu-les amb atenció i aporteu el vostre punt de vista (a través d’un comentari en aquesta entrada) a un debat formal sobre quina és la percepció que tenen de la nostra situació sociolingüística i sobre la necessitat de millorar la informació que se’ls fa arribar. Tingueu en compte les aportacions de les vostres companyes a l’hora d’exposar el vostre punt de vista. Destaqueu les conclusions a què arribeu.

[1] Quan vaig arribar a Catalunya només em parlaven en català. Tothom nega aquesta afirmació, en tant que gairebé sempre la gent es dirigeix en català, ells demanen que parlin en castellà i no hi ha cap problema. En general els voluntaris preferirien fer abans un curs en castellà i posteriorment realitzar-ne un en català. Això és producte del poc reconeixement del català ja que el castellà té més repercussió i reconeixement internacional.

[2] Catalunya no és Espanya. Aquesta va ser una de les afirmacions més debatudes, perquè si bé tothom està d’acord que Catalunya és diferent d’Espanya per la seva llengua, cultura i tradicions, no tothom pensa el mateix quan es parla sobre el discurs polític i econòmic.

[3] Per viure a Catalunya has de parlar català. En general els voluntaris consideren que si alguna persona vol quedar-se a viure a Catalunya, hauria d’aprendre el català malgrat que no sigui una obligació. Ben al contrari, si es tracta d’una estada de temps reduït, és millor concentrar-se i aprofundir principalment en el castellà.
[4] El català és un dialecte. Ningú hi està d’acord, amb aquesta afirmació, malgrat que molts dels voluntaris no en sabien res de res abans d’arribar a Catalunya. Vivint a Catalunya han pogut comprovar que el català és una llengua amb gramàtica pròpia diferenciada del castellà, del francès o de l’italià. És just que sigui una llengua cooficial amb el castellà a Catalunya. Aquest reconeixement és molt important per al seu desenvolupament com a tal.

 

 

*Font imatge: http://www.udg.edu/ICongresJoventutiSocietat/Presentacio/tabid/11799/language/en-US/Default.aspx


4 Comments