A continuació fare una evaluació de la participació d’una companya que m’ha acompanyat en la realització del procés del joc en l’Scratch. Tot i que tenia dubtes sobre qui realitzar-los, ja que considero que Maria ha sigut igual de bona que Carla treballant, finalment he hagut de decidir fer-lo sobre Maria Guamis. Lo primer que he d’esmentar és que considero que ella partia dels mateixos coneixements que jo en programació i més globalment en l’ús de les Tecnologies. Tenia poques nocions bàsiques i no era un àmbit en que tingués les competències necessàries per utilitzar-lo en intervencions del món social.

Però, la realització d’aquesta asignatura i més concretament del projecte li ha proporcionat aprenentatges similars als meus. Aquesta és la riquesa d’aquesta assigtura, que tot i tenir coneixements baixos en l’aplicació de les tecnologies en l’educació, amb constància i perseverància, pots arribar a assolir-los. I així ha sigut en aquest cas. Maria Guamis ha sigut altament participativa en tot el procés d’elaboració del joc de l’Scratch. Hem estat en comunicació en tot moment. Abans d’iniciar el joc del projecte, ja estàvem treballant en activitats que realitzavem a classe, sempre creant el coneixement de manera compartida, ajudant-nos i complementant-nos en el procés d’aprenentatge del programari. D’aquesta manera hem pogut establir un vincle de treball molt fort que ha facilitat la creació del joc. Des del primer moment, hem realitzat el treball als seminaris amb una motivació alta per l’atractiu que tenia l’exercici. De manera que com ja teniem les nocions bàsiques (per haver realitzat activitats anteriors en l’assignatura), vam poder posar-nos directament en la creació sense perdre temps.

Ha sigut una companya amb la qual he pogut treballar en consonància ja que ella no m’havia d’ensenyar a mi alguna cosa que ja havia de saber i jo tampoc a ella. Sí que ens hem ajudat en alguns moments d’assaig-error en el que no sabíem perquè funcionava alguna cosa, però considero que hem pogut aprendre moltíssim l’una de l’altra. Maria ha estat un dels pilars fonamentals en la creació del joc, degut a la seva participació constant i perseverant i ha sigut una gran companya.

A més, ha pogut ajudar també en la realització del guió de l’Scratch del professorat. Hem pogut aprendre moltíssim sobre programació i com aquesta eina té gran rellevància en el món de l’educació. Considero que igual que la meva aportació en el grup, la seva també ha sigut perfecta. Tenir companyes amb les quals treballar, que sempre estan disponibles i amb les que et complementes (i que a més, té les nocions adquirides per les activitats que vam realitzar), facilita que el treball que es faci siqui de qualitat i en els temps necessaris.

D’aquesta manera, no qualificaré de manera quantitativa el procés d’aprenentatge de Maria, però si ho hagués de fer, sense cap dubte seria un excelent.