TECNOLOGIES DE L'APRENENTATGE I EL CONEIXEMENT

La tecnologia com a mecanisme d'aprenentatge

Data: 20 de gener de 2020

PRÀCTICA B1. ANÀLISI D’UNA APLICACIÓ DE LA WEB 2.0

La innovació educativa és un repte per tot educador, ja que involucra l’anàlisi de les necesitats del context en funció…

PRÀCTICA A6. AVALUACIÓ D’UN COMPANY

A continuació fare una evaluació de la participació d’una companya que m’ha acompanyat en la realització del procés del joc…

PRÀCTICA A5. AUTOAVALUACIÓ

Arribat el moment de realitzar l’autoevaluació de tot el procés realitzat en el transcurs de l’assignatura de Tecnologies de l’Aprenentatge…

© 2020 TECNOLOGIES DE L'APRENENTATGE I EL CONEIXEMENT. Tema creat per Anders Norén.