La tecnologia com a mecanisme d'aprenentatge

PRÀCTICA A1. ELABORACIÓN DE UNA ANIMACIÓN CON SCRATCH

COMPETÈNCIES DIGITALS

A mesura que les societats digitals avancen l’estructura educativa també ho ha de fer. És necessari que la societat de la informació pugui comptar amb noves habilitats tècniques i cognitives per fer front als reptes de coneixement que es plantegen. La competència digital per tant, adquireix un rol protagonista en tots els aspectes de l’aprenentatge al llarg de la vida (Gisbert, 2016).

Hem d’admetre que la tecnologia avança més ràpid que l’adaptació de la societat a ella en les estructures laborals i formatives. D’aquesta manera, hi ha una necessitat d’obtenir una nova visió de l’aprenentatge en els estudis formals relacionant-lo directament amb les noves tecnologies i l’adquisició de competències digitals per l’assoliment d’aprenentatges i coneixements.

Tot i així, s’ha de tenir en consideració, com ja dèia Krumsvik (2008) a Gisbert (2016) que un ús bàsic de les TIC per part dels educadors / docents no és una garantia de que l’exercici professional sigui competent i l’aprenentatge estigui assegurat. Aquest tipus d’aprenentatge no pot desvincular-se d’altres aspectes com el criteri pedagògic o el context educatiu d’aplicació.

Hem d’entendre que el professorat ha d’obtenir competències digitals en habilitats, actituds i coneixements per donar suport a l’aprenentatge de l’alumne en el món digital (Gisbert, 2016). I això ho ha de fer un educador competent i planificat en estratègies didàctiques eficaces per cada tipus de coneixement didàctic o pedagògic. No només es tractarà de tenir domini sobre els recursos tecnològics. L’exercici competent de la docència ha de passar per tot això.

Per això es considera beneficiós formar-se en les universitats i ja que permet dissenyar estratègies d’aprenentatge basats en competències digitals que posteriorment, el futur docent podrà aplicar al context professional.  En aquest exercici es mostra com a través d’un instrument tecnològic com l’Scratch s’expliciten les competències assolides amb el foment de les tecnologies.

Aquí deixo el link:

https://scratch.mit.edu/projects/344456673

BIBLIOGRAFIA

Gisbert, M., González, J. i Esteve, F. (2016). Competencia digital y competencia digital docente: una panorámica sobre el estado de la cuestión. Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa (RIITTE). 0. 74-83.

« »