Bon dia!

Avui us presento un altre dels jocs per a infants. Són exercicis que ens van donar les professores la setmana passada per a que anéssim practicant. Jo l’he fet i més endavant us explicaré quines han sigut les complicacions.

L’exercici s’anomena “selecciona els animals marins“. Aquest joc té nivells 1 i 2. És molt educatiu ja que es basa en una pantalla amb diferents animals. Un personatge demana seleccionar tots els animals que són marins que surtin a la pantalla. Si es selecciona un animal que és marí desapareix de la pantalla. En aquest joc, per cada encert es suma 1 punt i per a cada error es resta un punt. Cada cop que es selecciona un animal, es suma o es resten els punts corresponents. Quan s’han seleccionat tots els animals marins, el joc s’acaba!

A més, quan no s’ha encertat en l’animal marí, aquest es fa més gran i explica una mica algunes característiques que té. D’aquesta manera, l’error no compta només com restar punts sinó aprendre a partir d’aquest. Ha sigut interessant i llarg de fer perquè cada animal, quan el cliques explica què és o alguna especialitat. Per tant a més d’afegir l’explicació indicant el motu, l’animal canvia de moviment canviant el vestit.

Figura 1 i 2. Quan es selecciona un animal que no sigui marí

Però no és l’únic que explica alguna característica, quan seleccionem algun animal marí, també s’explica alguna característica de l’animal.

Figura 3 i 4. Quan es selecciona un animal marí

Aquests desapareixen quan parlen. En total hi ha 10 animals marins, per tant, fins que no es seleccionen els deu, el joc no s’acabarà. Per aconseguir-ho s’han utilitzat dues variables.

Figura 5. Variables

  • Punts: Cada vegada que es seleccioni un animal marí, s’augmentarà un punt. En cas de que es seleccioni un animal que no sigui marí, es restarà un punt. En el cas de que s’acabi en puntuació negativa, s’haurà de tornar a començar el joc. No és positiu per a un nen, que estigui en números negatius, i les professores de l’altre dia van fer un èmfasi en això. Per aquesta raó he decidit realitzar-lo així.
  • Animals marins: Cada vegada que es selecciona un animal marí, es suma un punt a la variable. En el cas de que es seleccioni un animal que no sigui marí, la variable es queda igual. Quan arribem a 10 animals marins, la noia els felicita, marxa i apareix una altra noia ballant abans d’acabar el joc. Hi ha també canvi de fons.

 

En aquest joc apareixen diferents personatges, amb diferents disfresses i canvis de posicions. Com podem veure als controls, quan es clica la bandereta verda comença el joc, i assigna dues variables; punts (pot sumar i restar) i Animals marins (per saber quan s’ha acabat el joc), a més, hi ha condicionals. A més, no només és jugar, és aprendre amb lo que cada personatge t’explica.

Ha sigut un joc molt interessant de fer i fins avui no l’he pogut acabar tot i que el vaig començar diumenge passat. Això ha sigut perquè he tingut algunes complicacions alhora d’acabar el joc. Quan arribaben a 10 animals marins el joc no s’acababa. Gràcies al professorat d’avui, he pogut solucionar-lo, ja que, qui volia podia resoldre dubtes sobre els exercicis.

Finalment, les propostes que ens fan als exercicis és preguntar-nos,

Com es podria millorar aquest programa? Què es podria afegir?

En aquest cas, considero que sería molt important afegir altres pantalles i que l’infant hagúes de seleccionar altres tipus d’animals; hervívors, carnívors, animals domèstics, insectes…. Les possibilitats són infinites. Considero que és l’aspequcte que es podria afegir per a que el joc fos educatiu però més complet. A més, es podria canviar el fons cada vegada que es canvia de nivell. I els diferents personatges si els selecciones (tant si encertes com si no),  poden explicar característiques seves.

Aquí us deixo el link:

https://scratch.mit.edu/projects/338241113

Espero que aquest post us hagi pogut ajudar si voleu fer-lo vosaltres i finalment, animat i motivat per poder començar a realitzar-lo ja que és cada vegada més, observo el gran potencial d’aquesta eina digital per aprendre i fomentar les competències.