Treball fi d’estudis (TFE)
0+

Eina que té per objectiu facilitar a alumnes, tutors i coordinadors, el seguiment i lliurament del Treball Final d’Estudis.

Enquestes
0+

Eina d’autoservei que permet la creació d’enquestes i la seva posterior difusió per a la comunitat universitària. Els resultats es poden visualitzar en format d’informes i/o descarregar-los en format excel.

Antiplagi
0+

L’eina d’antiplagi està integrada dins el Moodle del Campus Virtual de la UAB, concretament amb l’eina de Tasques (lliurament de treball).

Guies docents
0+

Eina que permet l’elaboració de les guies docents de les assignatures, per a la seva posterior consulta per part dels alumnes des del portal de la UAB (apartat Estudiar) o des del DDD (Dipòsit Digital de Documents).

Llicències de campus i ús
0+

Informació, requeriments per a la instal·lació i circuits per a obtenir la llicència del programari de Campus

Signatura
0+

Generació de signatures corporatives de correu electrònic de la marca UAB.