Treball fi d’estudis (TFE)
0+

Eina que té per objectiu facilitar a alumnes, tutors i coordinadors, el seguiment i lliurament del Treball Final d’Estudis.

Guies docents
0+

Eina que permet l’elaboració de les guies docents de les assignatures, per a la seva posterior consulta per part dels alumnes des del portal de la UAB (apartat Estudiar) o des del DDD (Dipòsit Digital de Documents).

Massive Open Online Courses (MOOCs)
0+

Els cursos MOOC (massive open online courses), són a distància, accessibles a través d’Internet, en el quals es pot apuntar qualsevol persona i pràcticament sense límit de participants.

Moodle
0+

Eina utilitzada per l’entorn d’aprenentatge del Campus Virtual de la UAB.