El Servei de Xarxa Privada Virtual (XPV) permet l’accés a recursos de la Universitat que estan restringits a màquines de la Universitat, per exemple fons bibliogràfics, planes web o aplicacions de gestió, des de fora de la xarxa del Campus.

Per a utilitzar el servei entreu a la pàgina https://xpv.uab.cat i identifiqueu-vos amb els vostres NIU i paraula de pas.

Si voleu consultar més documentació específica d’aquest servei, la trobareu aqui.