Eina d’autoservei que permet la creació d’enquestes i la seva posterior difusió per a la comunitat universitària. Els resultats es poden visualitzar en format d’informes i/o descarregar-los en format excel.

L’accés a l’eina és el següent: http://enquestes.uab.cat.

SOL·LICITAR

0