Servei destinat a identificar i facilitar l’accés a les dades necessàries per omplir els formularis d’acreditacions, sexennis i trams de recerca d’ANECA, AQU i CNEAI. 

Per poder utilitzar aquest servei és necessari demanar cita prèvia i portar el currículum amb la llista de publicacions per acreditar.

Contacte:

Telèfon: 93 581 12 88 (matí)  –  93 581 20 59 (tarda)
Correu electrònic:  informacio.bib.humanitats@uab.cat

Trobareu més informació i les dades actualitzades de les convocatòries a: SAAR

 

1+