Servei destinat a recollir tot tipus de documentació científica i de divulgació de PDI (inclosos becaris d’investigació):  docents o investigadors en actiu.

Per poder utilitzar aquest servei és necessari que disposeu d’un NIU actiu.

Publicació de material docent

Els documents que voleu publicar cal que siguin treballs originals propis o fets en col·laboració.  Si contenen textos, imatges o fotografies de tercers, cal que disposeu dels drets de difusió i que estiguin citats correctament.  Per lliurar el material utilitzeu els formularis d’autoarxiu del DDD. Cal que us doneu d’alta/identifiqueu per fer ús d’aquest servei.

Publicació de la producció científica

Si voleu lliurar articles de revista cal que ho feu a través de l’aplicació Ein@ d’actualització del vostre currículum.

Des dels formularis d’autoarxiu del DDD,  prèvia identificació,  podeu lliurar,  a més d’articles de revista,  llibres,  capítols de llibre,  estudis,  materials de congressos,  dades de recerca i plans de gestió de dades.

El format recomanat per als textos és el PDF.  Altres formats recomanats són  jpg per a imatges, mp3 per a àudio i flash per a vídeo.  Podeu consultar la guia Com lliurar documents al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.

Les dades de recerca també és poden publicar. Podeu consultar la Taula de repositoris multidisciplinars per a dades en accés obert.

Per a qualsevol altre dubte podeu contactar amb l’equip de suport a la docència i a la recerca de la vostra biblioteca.

0