Sessions d’introducció a l’ús de la biblioteca i a l’ús de les eines, serveis i recursos d’informació especialitzats.

Per poder utilitzar aquest servei és necessari omplir un formulari segons el tipus de formació:

Formació programada:
El formulari d’inscripció el trobareu en el calendari.
Formació a la carta:
Sol·licitud de curs de formació a la carta
Es considera formació a la carta la que es programa en dates i hores diferents a les que s’ofereixen en el calendari de formació i les sessions sobre temes no contemplats en la programació de les biblioteques, relacionades amb una eina, servei o recurs d’informació.
Per programar un curs es requereix un mínim de 3 persones (si és inferior cal contactar amb la biblioteca).  S’ha de sol·licitar la sessió almenys amb una setmana d’antelació.

Podeu consultar el Catàleg de cursos

La disponibilitat varia segons el curs que es demani.  Consulteu el calendari

El resultat d’aquesta sol·licitud serà la reserva d’un aula, un formador específic i la preparació del material adequat per a cada curs.

El PDI pot demanar sessions de formació tant per a la seva formació personal com per a grups d’estudiants en els quals imparteixen assignatures.

Es poden programar sessions avançades en els casos que es cregui convenient (ex. Mendeley)

Si teniu qualsevol dubte o us voleu posar en contacte amb una determinada biblioteca, podeu fer-ho a través del Servei d’informació Pregunt@

 

 

0