Servei destinat a respondre les consultes sobre els serveis, recursos i equipaments que ofereix la universitat.

Per utilitzar aquest servei podeu contactar per via telefònica,  per correu electrònic o bé presencialment.

Us podeu adreçar als serveis amb atenció al públic:

SID de Lletres i Psicologia
SID de Ciències de l’Educació
Servei de Biblioteques
Servei de recursos informàtics i multimèdia – SERIM

La disponibilitat pot variar segons el servei.

També podeu posar-vos en contacte fent  servir aquest formulari.

0