Servei que s’ofereix com a suport a la docència i a la investigació per a la realització on line de classes, tallers, tutories, conferències, presentació de treballs i projectes, lectures de tesis…

Per poder utilitzar aquest servei cal que feu la sol.licitud de videoconferència omplint el formulari que trobareu aquí.

Tingueu en compte que haureu de gestionar la reserva d’una d’aquestes sales o espais habilitats a cada Centre:

  • Fac. Lletres: Sala de Videoconferència (B11- Seminari)
  • Fac. de Ciències de l’Educació: Sala de Graus (G6/002)
  • Fac. de Traducció e Interpretació: Aula d’interpretació () i Aula 4

La  sol.licitud de reserva de l’espai o sala la podeu fer mitjançant l’aplicatiu de GERES o bé enviant un correu a una d’aquestes adreces de correu, indicant el motiu de la reserva:

  • Fac. Lletres: slipi.lletres.psicologia@uab.cat
  • Fac. de Ciències de l’Educació: slipi.ciencies.educacio@uab.cat
  • Fac. de Traducció e Interpretació: serim.fti@uab.cat

La prestació d’aquest Servei pot tenir costos associats, que aniran a càrrec dels usuaris:

  • Facultat de Lletres i Psicologia: sense cost a usuaris de Lletres amb motius docents. Amb cost per altres usuaris/usos
  • Facultat de Ciències de l’Educació:  sense cost a usuaris de Ciències de l’Educació amb motius docents. Amb cost per altres usuaris/usos
  • Facultat de Traducció: sense cost per als usuaris de la facultat amb motius docents. Amb cost per altres usuaris/usos