Aquest web conté un recull dels serveis ofertats per a la docència i a la recerca de l’àmbit d’Humanitats. Hi podeu accedir fent una cerca a la casella o bé navegant per les carpetes temàtiques.

Cerqueu les paraules que defineixen la vostra consulta, en català. Si escriviu una paraula o una frase entre cometes, als resultats només s'inclouen pàgines amb les mateixes paraules en ordre idèntic al contingut de les cometes.

Assessorament i Formació

Informació sobre serveis ofertats al campus

4 serveis

Comunicacions

Connexió dins i fora del campus

3 serveis

Contingut web

Eines per generar contingut web

2 serveis

Espais i equipaments

Reserva d'espais docents, discents i sales polivalents disponibles

2 serveis

Material docent i de recerca

Aplicacions per a la creació i visibilitat de material docent i de recerca en entorns d'aprenentatge

5 serveis

Produccions audiovisuals

Producció de material audiovisual per a la recerca i docència

4 serveis

Programari

Informació, requeriments per a la instal·lació i circuits per a obtenir la llicència del programari

7 serveis