Mostra totes les entrades de 1191796

Presentació de l’Observatori de la convivència i el civisme a Catalunya,

https://www.icps.cat/repositorio/archivos/conferencies/presobservatoriconvivencia14.pdf

https://www.uab.cat/web/noticies/detall-d-una-noticia/inauguren-l-observatori-de-la-convivencia-i-el-civisme-1345667174054.html?noticiaid=1345667697382 Dr. Joan LLuís Pérez Francesch presentant el’Observatori de la Convivència i el Civisme a Catalunya

El passat 4 de març a la seu de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials va tenir lloc la presentació de l’Observatori de la convivència i el civisme a Catalunya, iniciativa que persegueix realitzar una anàlisi de l’abast i implicacions del civisme en la nostra societat actual, en els espais públics, per ser un àmbit crucial per a la vida del ciutadà en societat .

LSTE + ICPS + UAB Presentació de l’OCCCAT. Joan Marcet i Joan Lluís Pérez Francesch
Dr. Joan Botella Corral y Joan Lluís Pérez Francesch.

Les paraules de benvinguda van anar a càrrec del Dr Joan Marcet, director de l’ICPS, qui va parlar de la necessitat de prestar especial atenció al civisme , i va fer esment de tres notícies que van ser publicades aquest mateix dia, tot evidenciant així la importància de la convivència i del civisme .

Posteriorment va intervenir el Dr. Joan Botella , degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB , qui va dividir el seu discurs en tres grans aspectes : 1) Els malentesos respecte al terme civisme i, en aquest sentit , va subratllat la necessitat de definir el terme; 2 ) Per què sembla que hi ha més problemes de civisme? i 3 ) Suggeriments , i en aquest aspecte va destacar la importància de mantenir una visió positiva davant del civisme , recordant que “no es pot prohibir tot allò que no agrada ” .

Després el Dr. Joan Lluís Pérez Francesch , responsable principal del Grup de Recerca sobre Llibertat , Seguretat i Transformacions de l’ Estat de la UAB , va presentar el projecte de l’Observatori. En primer lloc va fer esment de la necessitat d’una reivindicació de l’espai públic en una societat en crisi constant , en segon lloc va referir-se a una aproximació dels elements configuradors de l’espai públic i d’aquells que, tot i indirectament , incideixen , així com a les modificacions que el concepte espai públic pot tenir , derivat de les transformacions que la nostra societat actual viu , com és el cas de les noves tecnologies . Després , pel que fa a la relació entre civisme i dret , va assenyalar la necessitat de dignificar el dret , ja que aquest no és només per sancionar. Cal construir un espai públic des dels valors humans que el dret després haurà de protegir, perquè el dret és la garantia de la llibertat . Més endavant , va esmentar alguns dels elements del civisme : responsabilitat social , drets i deures, participació social , respecte als altres i a l’entorn i , si escau , exigir el compliment de la llei . Per finalitzar , va fer esment als propòsits que persegueix l’Observatori .

A més , l’esdeveniment va comptar amb la participació de distingides personalitats de l’àmbit acadèmic i de l’administració pública , que també van intervenir amb enriquidors aportacions, com la dels Srs Josep M. Lahosa ( Ajuntament de Barcelona ) , Fernando Pindado ( expert en participació ciutadana ), Xavier Pastor ( Universitat de Girona ) i el Dr. Francesc Xavier Altarriba (ECOSED ) .

Per finalitzar l’esdeveniment es va obrir un torn obert per a la participació del públic .

 

 

Joan Lluís Pérez Francesch, Xavier Pastor, Francesc Pindado, Fernando Pindado Sanchez y Josep M. Lahosa.

Invitació a la presentaciò del “OCCCAT”

Per part del “LSTE_GRUP”, els convidem a participar a la presentació de l’Observati de la Convivència i Civisme a Catalunya, a les intalacions de l’ICPS (carrer Mallorca 244, Barcelona), el proper 04 de Març a les 17:00 hores. Agraïm facin difusió en la seva entitat.Gràcies.
Si, us plau, facin la seva inscripció en el següent link:
 
 
Ordre de l’acte:
• Presentació a càrrec del Dr. Joan Marcet, director de l’ICPS
• El projecte de l’Observatori, a càrrec del Dr. Joan Lluís Pérez Francesch, responsable principal del Grup de Recerca sobre Llibertat, seguretat i transformacions de l’Estat (LSTE-Grup) de la UAB
• Intervenció del Dr. Joan Botella, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB
• Debat obert entre els assistents, amb la participació dels convidats:
– Sr. Josep M. Lahosa (Ajuntament de Barcelona),
– Sr. Fernando Pindado (expert en participació ciutadana),
– Sr. Xavier Pastor (Universitat de Girona),
– Dr. Francesc Xavier Altarriba (ECOSED)
Esperem comptar amb la seva assistència.

 

Observatori

Drets Fonamentals, Civisme, Convivència i Espai Públic

Quina és la importància de l’Espai Públic? 

El primer que hem d’hem d’assenyalar és la referència que fa El Tribunal Constitucional en la Sentència 301/2006, de 23 d’Octubre: “En una societat democràtica, l’espai urbà no és solament un àmbit de circulació, sinó també un àmbit de participació”.

D’acord amb això, és l’espai públic, el lloc comú de tots els ciutadans, en el qual cada subjecte acudeix amb cadascun dels seus conciutadans, amb totes les característiques que li fan ser tal com és, amb cada aspecte de la seva pròpia individualitat que acompanya a la persona i que no és separable d’ella; és així com les nostres creences religioses, preferències polítiques, ideologia i tota aquelles qüestions intimes van amb nosaltres i moltes vegades són manifestades en el nostre entorn ja sigui per mitjà de la nostra vestimenta o pel nostre comportament en manifestar afecte (com agafar-se de la mà, besar-se), fins i tot característiques que denoten malalties o discapacitats (caminar amb bastó, cadira de rodes), la pròpia edat, raó que justifica la importància de tractar amb deteniment els espais públics de forma jurídica amb una perspectiva de convivència cívica.
Nosaltres afirmem, que l’espai públic és el lloc de ponderació de drets”. 

Dotar l’espai públic d’aquesta facultat de ponderació, és reconèixer la idea d’espai públic com l’espai de trobada i desacord, per tant, de convivència, en el qual subsisteixen l’esfera privada i pública de les persones, per la qual cosa caldrà fer un judici de ponderació de drets entre les llibertats individuals de la persona com a subjecte autònom i els drets que vetllen per la bona convivència social tot garantint la pau i l’ordre públic que ha de valorar-se en termes purament d’una democràcia pluralista,  en el marco de l’Estat de Dret.

Quina relació hi ha entre els Drets fonamentals, el civisme, la convivència i l’espai públic? 

Considerant el doble caràcter dels drets fonamentals segons el Tribunal Constitucional en la seva sentència de 14 de juliol de 1981, que al·ludeix a el “doble caràcter” que tenen els drets fonamentals, cal recordar el següent: en primer lloc, els drets fonamentals són drets subjectius, drets dels individus no només en quan drets dels ciutadans en sentit estricte, sinó quan garanteixen un status jurídic o la llibertat en un àmbit de l’existència. Però, al propi temps, són elements essencials d’un ordenament objectiu de la comunitat nacional, quan aquesta es configura com a marc d’una convivència humana justa i pacífica, plasmada històricament en l’Estat de Dret i , més tard, en l’Estat social de Dret o l’Estat social i democràtic de Dret, segons la fórmula la Constitució (art 1,1.). És a dir, en ser els drets fonamentals el resultat dels acords socials, com a fruit de la superació de les relacions de tensió entre diversos ens socials, superats a partir de la idea d’una cooperació entre els individus per aconseguir una fi comuna que beneficiï a tots. Per això, els drets fonamentals són importants per a l’anàlisi jurídica de l’espai públic, en primer lloc en ser el lloc on aquests es materialitzen (acompanyen a la persona per ser inalienables i inviolables ), però també perquè la seva finalitat i el seu límit està en el be comú, que considerem és un dels elements que ha de  subsistir en aquest espai comú, obert, visible i manifest a tots, que li diem “Espai públic”.