Mostra totes les entrades de Andres Montilla Gonzalez

Civisme i valors

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s’impulsen i es gestionen actuacions d’observació i anàlisi com els processos de participació per detectar els valors de la societat catalana, l’enquesta de civisme i valors i l’Observatori de Civisme i Valors. També es promou el reconeixement del civisme mitjançant la convocatòria anual dels Premis de Civisme. Així mateix, es realitzen actuacions de foment i consolidació del civisme i els valors.
Aquestes actuacions es realitzen amb l’objectiu de generar polítiques públiques que promocionin el civisme, millorin la relació entre els ciutadans i fomentin el respecte als valors de la societat catalana.
Civisme i valors