Ya está en vigor la Directiva europea de Servicios de Pago, conocida como PSD2, que trae uno de los mayores cambios en años en la industria bancaria y financiera desde el punto de vista digital

          Ya está en vigor la Directiva europea de Servicios de Pago, conocida
como PSD2, que trae uno de los mayores cambios en años en
la industria bancaria y financiera desde el punto de vista digital. Document: 002468FM

Ya está en vigor la Directiva europea de Servicios de Pago, conocida
como PSD2, que trae uno de los mayores cambios en años en
la industria bancaria y financiera desde el punto de vista digital

Oriol Nel·lo: “La llibertat i l’equitat són valors de la ciutat”

Oriol Nel·lo: “La llibertat i l’equitat són valors de la ciutat”

“Arreu es dona aquest doble moviment de concentració de la població i de l’activitat sobre l’espai, primer, i de l’extensió de les xarxes urbanes a la totalitat de l’espai regional, després. Això fa tot el territori cada vegada més interdependent. Avui, per exemple, res del que passa a una comarca de la muntanya catalana es pot entendre sense la relació que aquest territori té amb el conjunt de Catalunya i amb les àrees més densament poblades. Si ara volguéssim diferenciar la Cerdanya de l’àrea metropolitana de Barcelona usant els vells paràmetres ho tindríem molt difícil. Quants pagesos hi ha a la Cerdanya? Potser n’hi ha alguns més al Baix Llobregat. La Cerdanya avui és abans que res una àrea de serveis urbans. Això es reflecteix també en les formes de vida. Els valors d’un noi de Puigcerdà o de Prullans són molt diferents dels valors d’un noi de Sabadell o de Granollers? Més enllà de la densitat de població, les diferències camp/ciutat avui esdevenen estantisses. Això ens obliga a interpretar el territori a partir de conceptes més adaptats de la nova realitat”.