BLOGS DE LA UAB

Els Blogs de la UAB és una eina de publicació de blogs, basada en WordPress, que us permetrà mantenir el vostre diari personal o tema d’interès a la UAB. Tant el professorat, com l’alumnat podrà utilitzar el servei seguint les instruccions que trobarà a: https://blogs.uab.cat.

 Ajuda de Blogs de la UAB (podeu navegar utilitzant les categories de la dreta)


Los Blogs de la UAB es una herramienta de publicación de blogs, basada en WordPress, que le permitirá mantener su diario personal o tema de interés en la UAB. Tanto el profesorado, como el alumnado podrá utilizar el servicio siguiendo las instrucciones que encontrará en: https://blogs.uab.cat.

Ayuda de Blogs de la UAB (puede navegar utilizando las categorías de la derecha)