Mostra totes les entrades de Suport Serveis UAB

Com activar Google Analytics a un blog

 1. Accediu a Google Analytics (https://www.google.com/analytics/) i creeu-vos un compte. Podeu consultar les instruccions a: https://support.google.com/analytics/answer/1009694?hl=es.
 2. Accediu al taulell d’administració del vostre blog (http://blogs.uab.cat/[nom del blog]/wp-admin).
 3. Accediu a Extensions i activeu Analytics Code Integration.
 4. Accediu a Opcions -> Google Analytics Code.
 5. Introduïu el valor del Tracking ID corresponent i deseu els canvis. Les estadístiques començaran a estar consultables des de Google Analytics a partir del dia següent.

Nou disseny de http://gent.uab.cat

gent[Fer clic per ampliar]

Punts a tenir en compte sobre el nou entorn de Drupal 7 i la nova plantilla de disseny de http://gent.uab.cat

 1. L’accés a l’administració es fa mitjançant la següent URL: http://gent.uab.cat/elvostreweb/cas.
 2. Un cop identificats, apareix el menú d’administració a la part superior de la pàgina en forma de barra d’eines de color gris fosc.
 3. El color per defecte dels “links” és el verd. Tot i així, és possible canviar-lo a vermell o a blau, accedint a Appearance/Aparença -> Setting/Paràmetres -> Gent UAB.
  gent
  A l’apartat MTT THEME SETTINGS, feu clic sobre Look’n’Feel i seleccioneu el color al menú desplegable Color Schemes i deseu els canvis.
  gent2
 4. La nova plantilla de http://gent.uab.cat posa a la vostra disposició nous tipus de continguts. Els podeu instal·lar seguint els passos indicats a http://pagines.uab.cat/servei/gent-uab/.

Cómo activar el plugin de idiomas qTranslate-X

El plugin qTranslate-X permite mantener el contenido del blog en diversos idiomas.

Debe tener en cuenta que, si anteriormente utilizaba el plugin mqTranslate, lo tendrá que desactivar por que ya está obsoleto. Para hacerlo, acceda al menú Plugins, localice el plugin mqTranslate y haga clic sobre el enlace Desactivar asociado.

Para activar el plugin qTranslate-X, siga los pasos siguientes:

 1. Acceda al menú Plugins, localice el plugin qTranslate-X y haga clic sobre el enlace Activar.
  translate_es1
 2. Por defecto, si el idioma del blog es Español, vienen activos los idiomas Español Inglés. Para activar otros idiomas, acceda al menú Ajustes -> Idiomas.
  translate_es2
 3. Haga clic sobre la pestaña Idiomas.translate_es3
 4. Localice el idioma y haga clic sobre el enlace Habilitar.translate_es4
 5. Haga clic sobre la pestaña General. Desmarque la opción “Ocultar URL de idioma…”, del apartado “Modo de modificación de URL“.translate_es5

A partir de este momento aparecerán, en cada entrada, las pestañas de los idiomas definidos.

translate_es6

Com activar el plugin d’idiomes qTranslate-X

El plugin qTranslate-X permet mantenir el contingut del blog en diversos idiomes.

Heu de tenir en compte que, si anteriorment utilitzàveu el plugin mqTranslate, l’haureu de desactivar perquè ja està obsolet. Per fer-ho, accediu al menú Extensions, localitzeu el plugin mqTranslate i feu clic sobre l’enllaç Desactiva associat.

Per activar el plugin qTranslate-X, seguiu els següents passos:

 1. Accediu al menú Extensions, localitzeu el plugin qTranslate-X i feu clic sobre l’enllaç Activa.
  translate
 2. Per defecte, si l’idioma del blog és Català, venen actius els idiomes Català i Anglès. Per activar altres idiomes, accediu al menú Opcions -> Idiomes.
  translate2
 3. Feu clic sobre la pestanya Idiomes.translate3
 4. Localitzeu l’idioma i feu clic sobre l’enllaç Activar.translate4
 5. Feu clic sobre la pestanya General. Desmarqueu l’opció “Ocultar URL d’informació d’idioma“, de l’apartat “URL Manera de Modificació“.
  translate6

A partir d’aquest moment apareixeran, a cada entrada, les pestanyes dels idiomes definits.

translate7

 

¿Cómo insertar vídeos?

Es posible insertar vídeos en una entrada del blog, que provengan de diversas fuentes como YouTube, Google Video, Vimeo…

Para hacerlo, es necesario seguir las siguientes instrucciones:

 1. Tan solo la primera vez, acceder al escritorio de la administración -> Plugins y activar la extensión “Embedded Video“.
 2. En la ventana de edición de la entrada, haga clic sobre el botón “Embedded Video Plugin“.
  video
 3. Seleccione el tipo del origen del vídeo (“Select video portal”) e introduzca en el campo “Insert video ID“, el número de identificación del vídeo.video2
 4. Para finalizar, haga clic sobre el botón “Insert”. Después de guardar la página, aparecerá el vídeo incrustado en la visualización de la propia entrada.

 

 

¿Cómo se pueden añadir imágenes?

Para añadir imágenes puede utilizar la etiqueta img de HTML. Para que se vean enteras tiene que vincular el tamaño de la imagen. En general, no pueden ser más grandes de 160 píxeles de ancho.

“<img src=”URL donde se encuentra la imagen” />”

Existen varias formas para subir la imagen:

 • Subir en el espacio de su blog.
 1. Para hacerlo, tiene que ir a la pestaña de Entrades -> Afegeix.
 2. Sobre el recuadro donde puede escribir una entrada, clique sobre el botón “Penja/insereix” para añadir un soporte:
 3. En el formulario que se le mostrará, arrastre el fichero o clique en el botón Selecciona:
 4. En la nueva ventana que le aparecerá (si ha escogido “Selecciona” en el punto 3), navegue en su PC y seleccione las imágenes que quiera insertar.
 5. A continuación, clique en el botón Mostra de una de las imágenes:
 6. En el formulario, puede elegir entre varias opciones. Cambiar el Títol, alinear la imagen, indicar el tamaño,…
 7. A continuación, clique en el botón Insereix en l’entrada.
 8. Como resultado tendrá la imagen insertada en la entrada:
 9. Si quiere poner otra imagen de las que haya subido, vuelva a clicar el Penja/insereix. En este caso, en la ventana clique en la pestaña Galeria. Allá encontrará con todas las imágenes subidas, sólo faltará que clique en el botón Mostra de la imagen que quiera insertar y que repita los pasos 5 al 8.
 • Subirlo en un servidor de hosting de imágenes gratuito. Uno de los hostings que puede utilizar es http://imageshack.us/. Si utiliza este hosting, el método es el siguiente. Ir a la página http://imageshack.us/:
 1. Seleccione la imagen que quiera utilizar con el botón Browse. Posteriormente, clique el botón Cargar ahora!
  – menú para buscar la imagen que se quiere incluir:

  07-06-10-imatge15.JPG

  El proceso puede tardar dependiendo del tamaño de la imagen y de la conexión.

 2. Finalmente puede seleccionar la URL directa a la imagen e incluirla en el código HTML anterior dentro del widget
  de texto. El resultado será parecido a este:
  – Ejemplo de una entrada con una imagen (logo de la UAB) incluida en un widget de texto:

  07-06-10-imatge16.JPG

Com es poden incloure imatges?

Per incloure imatges podeu utilitzar l’etiqueta img de HTML. Per a que es vegin senceres heu d’anar amb compte amb la mida d’elles. En general, no poden ser més grans de 160 píxels d’amplada.

“<img src=”URL on es troba la imatge” />”

Per pujar la imatge existeixen diverses maneres:

 • Pujar‐la a l’espai del vostre blog.
 1. Per fer això heu anar a la pestanya d’Entrades -> Afegeix.
 2. Sobre el requadre on podeu escriure una entrada, cliqueu al botó “Penja/insereix” per afegir un suport:
 3. En el formulari que us trobareu, arrossegueu el fitxer o cliqueu sobre el botó Selecciona:
 4. A la nova finestra que us apareixerà (si heu escollit “Selecciona” a l’apartat anterior ), navegueu per el vostre PC i seleccioneu les imatges que vulgueu insertar.
 5. Una vegada pujades, cliqueu sobre el botó Mostra d’una de les images:
 6. Dins el formulari, podeu escollir diverses opcions. Canviar el Títol,  aliniar la imatge, indicar-li la mida,…
 7. Una vegada heu posat les opcions que us convinguin, cliqueu sbore el botó Insereix en l’entrada.
 8. Com a resultat tindreu la imatge insertada a l’entrada:
 9. Si voleu posar una altra imatge de les que heu pujat, torneu a clicar el Penja/insereix. En aquest cas, a la finestra cliqueu en la pestanya Galeria. Aquí us trobareu amb totes les imatges penjades, només cal que cliqueu en el botó Mostra de la imatge que vulgueu inserir i repetiu els pasos 5 al 8.
 • Pujar‐ho a un servidor de hosting d’imatges gratuït. Un dels hostings que podeu fer servir és http://imageshack.us/. Si empreu aquest hosting, el mètode és el següent. En anar a la pàgina http://imageshack.us/:
 1. Seleccioneu la imatge que vulgueu utilitzar amb el botó Browse. Posteriorment, cliqueu al botó Cargar ahora!
  – menú per cercar la imatge que es vol incloure:

  07-06-10-imatge15.JPG

  El procés pot trigar una mica depenent de la mida de la imatge i de la connexió.

 2. Finalment heu de seleccionar la URL directa a la imatge i incloure‐la al codi HTML anterior dins del widget
  de text. El resultat serà semblant a aquest:
  – Exemple d’una entrada amb una imatge (logo de la UAB) inclosa en un widget de text:

  07-06-10-imatge16.JPG