Com insertar vídeos

És possible insertar vídeos dins d’una entrada del blog, provinents de diverses fonts com YouTube, Google Video, Vimeo…

Per fer-ho, cal seguir les següents instruccions:

  1. Només la primera vegada, accedir al taulell d’administració -> Extensions -> Extensions Instal·lades. Activar l’extensió “Embedded Video“.
  2. Dins la finestra d’edició de l’entrada, fer clic sobre el botó “Embedded Video Plugin“.
    video
  3. Seleccionar el tipus de font del vídeo (“Select video portal”) i introduir al camp “Insert video ID“, el número d’identificació del vídeo.video2
  4. Per finalitzar, fer clic sobre el botó “Insert”. Després de desar la pàgina, apareixerà el vídeo incrustat a la visualització de la pròpia entrada.