Com posar un RSS?

Els RSS s’utilitzen per a difondre informació actualitzada a usuaris que s’han subscrit a una font de continguts(Per exemple, un blog ).

En el blog podem posar els RSS de blogs en que ens hem subscrit o bé podem posar l’enllaç del propi RSS del blog per a que altres usuaris es subscriguin.

-Com posar RSS d’un  blog el qual ens hem subscrit?

 1. Accediu a l’administració del blog.
 2. Accediu al menú Aparença -> Ginys
 3. En Ginys disponibles trobareu el de RSS. Cliqueu en el seu botó de Afegeix.
 4. En la nova pàgina que us sortirà, haureu d’omplir els camps següents i altres opcions:
  • Introdueix la URL del canal RSS aquí:  Sol ser de l’estil “https://blogs.uab.cat/nom_blog/feed/”, on nom_blog, seria el nom del blog en que esteu subscrits.
  • Pots donar un títol al fil (opcional): Títol que tindrà el Giny
  • Quantes entrades s’han de mostrar: Entrades que voleu mostrar del blog en el que esteu subscrits.

 5. Després d’omplir els camps i d’indicar on voleu el Giny de RRS, cliqueu en Desa Giny.
 6. Per exemple, el resultat podria ser el següent:

-Com posar RSS del propi blog per a que els usuaris es subscriguin?

Per a que els usuaris visitants del blog es puguin subscriure només han de clicar en el RSS del blog. En els navegadors principals (Firefox, Explorer)  apareix el botó RSS a la barra d’adreces.

Altres cops, pot ser que no aparegui, com per exemple en el navegador Google Chrome. En aquest  cas, podeu navegar per les extensions del navegador per instal·lar-ho. Sinó, podeu posar en el vostre propi blog l’enllaç al vostre RSS.

 1. Accediu a l’administració del blog.
 2. Accediu al menú Enllaços-> Categories d’enllaços.
 3. Creeu una nova categoria, per exemple RSS i cliqueu en Afegeix una categoria.
 4. Accediu al menú Enllaços->Afegeix.
 5. En la pàgina que sortirà, ompliu els camps. Per exemple de títol li podeu posar RSS, a  l’Adreça Web el RRS de la vostra pàgina, que seria de l’estil https://blogs.uab.cat/NOM_BLOG/feed, i en la categoria, la de RSS o la que heu creat en els punts 2-3.
 6. Per exemple, el resultat seria el següent: